5.4.12

Ένσταση Δήμου Αγ. Νικολάου για το Υβριδικό στο Αζιλακόδασος Βραχασίου


Την υποβολή ένστασης στην Περιφέρεια για το υβριδικό στο Αζιλακόδασος αποφάσισε χθες 4.4.12 ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου.
Ως πρώτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου το ζήτημα της υποβληθείσας Μ.Π.Ε για το υβριδικό υδροηλεκτρικό στη θέση "Κουτράλια" στην περιοχή του Αζιλακόδασους Βραχασίου.
Ανοίγοντας το θέμα ο δήμαρχος Δ. Κουνενάκης ανέγνωσε το ψήφισμα της πρόσφατης συνέλευσης του Βραχασίου που πραγματοποιήθηκε από τους συλλόγους της περιοχής και ανέφερε ότι η τοπική κοινωνία έχει δίκιο αφού όλα γίνονται ερήμην της, ενώ είναι απαράδεκτο η Μ.Π.Ε. να μην υποβάλεται καθόλου προς έγκριση στο Δήμο. Έτσι είπε ότι εισηγείται την αποδοχή όσων αναφέρονται και πρότεινε να συνυποβάλει ο Δήμος Αγ. Νικολάου ένσταση μαζι με τους φορείς της περιοχής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης όπου θα εισαχθεί προς έγκριση η Μ.Π.Ε. του έργου.
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο δημ. σύμβουλος Βασ. Χατζηδάκης ο οποίος ανέγνωσε ένα κείμενο με τις θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για τις βιομηχανικές ΑΠΕ και δήλωσε ότι συμφωνεί με την υποβολή ένστασης.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Συνεργασίας ανέφερε ότι η παράταξη του δεν είναι εναντίον των ΑΠΕ, αρκεί όμως να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων μιας περιοχής και ανέφερε ότι συμφωνεί με την υποβολή της ένστασης.
Το λόγο έλαβαν και δημοτικοί σύμβουλοι και στο τέλος ο δήμαρχος κλείνοντας το θέμα ανέφερε ότι ο Δήμος έχει εκφραστεί ότι δεν είναι εναντίον των ΑΠΕ, όμως η χωροθέτηση τους πρέπει να γίνεται με κανόνες, με μελέτη και με διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει και γι΄ αυτό εισηγείται την συνυποβολή της ένστασης.
Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφαση ομόφωνα και τώρα πρέπει να ρυθμιστεί πως θα συνταχθεί και θα κατατεθεί η συγκεκριμένη ένσταση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δημ. Συμβούλιο, στην αίθουσα παραβρέθηκαν πολλοί κάτοικοι του Βραχασίου και της Μιλάτου (περισσότεροι από 30) δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για το θέμα αυτό, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει κάποιος εκπρόσωπος της επιτροπής αγώνα.
Ακόμη παραβρέθηκαν μέλη της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου και των Αλληλέγγυων Πολιτών που ενδιαφέρονται έμπρακτα για την πορεία αυτής της σημαντικής για το περιβάλλον του Μεραμπέλλου υπόθεσης.

Αναδημοσίευση: http://anablochos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου