27.12.13

Που θα βρείτε το παραμύθι "Το πνεύμα του ποταμού"

Για τις επόμενες ημέρες μπορείτε να βρείτε το παραμύθι "Το πνεύμα του ποταμού" σε όλα τα βιβλιοπωλεία του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης από 28 έως 31 Δεκεμβρίου τα απογεύματα θα υπάρχει πάγκος πώλησης του βιβλίου στην λίμνη Αγίου Νικολάου.

Η διακίνηση του παραμυθιού θα συνεχιστεί και μετά τα Χριστούγεννα. Διοργανώνουμε τώρα την επίσημη παρουσίαση του παραμυθιού από τον καινούργιο χρόνο και θα σας ενημερώσουμε σύντομα για την ημερομηνία.

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε με την στήριξη της...
Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων ∆ήμου Αγίου Νικολάου
Ε.Θ.Ο.Α.Ν.
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μεραµπέλλου - Οροπεδίου 
& Ε.Λ.Μ.Ε. Λασιθίου.

Τα κέρδη της πώλησης θα διατεθούν στις ανάγκες των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και σε οικολογικές δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για το παραμύθι δείτε εδώ.

20.12.13

"Το Πνεύμα του Ποταμού" - Κυκλοφορεί!

Η Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου με χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει την κυκλοφορία μια μαγικής και ανεπανάληπτης ιστορίας, που δημιουργήθηκε από τα παιδιά του Εργαστηρίου Ειδικής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίου Νικολάου και που αναφέρεται στον υγρότοπο του Αλμυρού Αγίου Νικολάου. Αυτή η ιστορία αφού γράφτηκε και εικονογραφήθηκε... μετέπειτα τυπώθηκε σε ένα όμορφο βιβλίο για να μεταδώσει σε όλα τα παιδιά, ένα μυστικό για έναν τόπο μαγικό!

Με την στήριξη της... Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων ∆ήµου Αγίου Νικολάου, Ε.Θ.Ο.Α.Ν., Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μεραµπέλλου - Οροπεδίου & Ε.Λ.Μ.Ε. Λασιθίου, καταφέραμε να εκδώσουμε το παραμύθι "Το Πνεύμα του Ποταμού" που θα διατεθεί από αύριο στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη του Αγίου Νικολάου στην λίμνη, στην πλατεία και στο Κιν/τρο ΡΕΞ. Η διάθεσή του θα συνεχιστεί και μετά τις γιορτές σε επιλεγμένα σημεία που θα ανακοινωθούν.

Ο σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η συνεισφορά όλων μας στα παιδιά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και της ανάγκες του Εργαστηρίου αλλά και της ανάδειξης και προστασίας οικοτόπων της περιοχής μας όπως είναι και ο υγρότοπος Αλμυρού. Τα κέρδη από τις πωλήσεις του παραμυθιού "Το Πνεύμα του Ποταμού" θα διατεθούν για τους παραπάνω σκοπούς.

Αναζητήστε λοιπόν την ιστορία αυτή που θα μαγέψει εσάς και τα παιδιά σας, αλλά και που θα δώσει χαρά σε άλλα παιδιά με την συνεισφορά σας, όπως επίσης θα βοηθήσει στην ανάδειξη της όμορφης φύσης που μας περιβάλλει και έχουμε όλοι ανάγκη!

Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου


19.12.13

Η Οικολογική Κίνηση για την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος


Η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη μας σε σχέση με ρυπογόνες και οχλούσες επισκευαστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην μαρίνα, μας έδωσε το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος, μετά και από καταγγελίες ιδιωτών προς τους αρμόδιους φορείς.

Σε αυτή την κατεύθυνση, και για την πληρέστερη ενημέρωσή της, η ΟΚΜ συμμετείχε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΑΕΑΝ, η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση της μαρίνας, διενήργησε αυτοψία στον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι επισκευές των σκαφών, συνομίλησε με περίοικους και πραγματοποίησε συνάντηση με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την αδειοδότηση σχετικών δραστηριοτήτων.

Κατόπιν των παραπάνω, αλλά και μετά από συζήτηση μέσα στους κόλπους της ΟΚΜ, αντιλαμβανόμαστε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μόνο καινούργιο δεν είναι και κάθε άλλο παρά περιορίζεται στα όρια της μαρίνας. Είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε πάντα και σε όλο το παράκτιο κομμάτι του Δήμου, καθώς κάθε «καρνάγιο» και κάθε «γλίστρα», από την λίμνη μέχρι την Ελούντα και το Καλό Χωριό συνιστά χώρο επισκευών ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών, αλιευτικών ή σκαφών αναψυχής, χωρίς καμιά ουσιαστική μέριμνα για την ρύπανση και την υποβάθμιση που κάθε τέτοια δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον.

Παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις που και εμείς διαπιστώσαμε στον χώρο της μαρίνας πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι ο μοναδικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτει μια στοιχειώδη υποδομή και κάποιους κανόνες για τον περιορισμό και τον έλεγχο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι τα παραπάνω δεν επιδέχονται σημαντικών βελτιώσεων, για την αποφυγή της ρύπανσης, της όχλησης των περίοικων και για την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος της πόλης μας.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαία τα παρακάτω:

1. Έλεγχος και άμεση απαγόρευση των επισκευαστικών δραστηριοτήτων σε αυτοσχέδια «καρνάγια» και «γλίστρες» που στερούνται υποδομής για την διαχείριση των παραγόμενων ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Διερεύνηση από πλευράς Δήμου και Λιμενικού Ταμείου για την δυνατότητα δημιουργίας εγκεκριμένων χώρων – καρνάγιων επισκευής μικρών σκαφών, που θα διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και θα εξασφαλίζουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι χώροι αυτοί είναι αναγκαίο να χωροθετηθούν εκτός οικιστικών ζωνών και κοντά σε περιοχές όπου εντοπίζεται εντονότερα αυτή η ανάγκη.

3. Την άμεση εκπόνηση και κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, από πλευράς της ΔΑΕΑΝ, για τη λειτουργία της μαρίνας και κατ’ επέκταση για την πραγματοποίηση των επισκευαστικών δραστηριοτήτων στον χώρο.

4. Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε αναγκαία την χρήση σκούπας κατά την διάρκεια των εργασιών απόξεσης των βαφών των σκαφών για την αποφυγή της διασποράς της σκόνης στο περιβάλλον, τη διαχείριση των παραγόμενων ρύπων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους από εγκεκριμένους φορείς, την εκπαίδευση του προσωπικού της Μαρίνας, τη δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (αιφνίδιων διαρροών καυσίμων, χημικών κλπ) την αυστηροποίηση του εσωτερικού κανονισμού και την επιβολή κυρώσεων σε ιδιώτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων καθώς και το συνεχή μακροσκοπικό και οργανοληπτικό έλεγχο των χαρακτηριστικών του νερού και του εδάφους των χώρων μέσα και γύρω από την Μαρίνα.

5. Την εγκατάσταση συστήματος παραλαβής των λυμάτων από τα πλοία και την μεταφορά τους στην μονάδα επεξεργασίας.

6. Την διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κλειστού χώρου (ενδεχομένως με σκέπαστρο) και ειδικής υποδομής (απορροφητήρες, φίλτρα) στον χώρο της Μαρίνας, όπου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες απόξεσης και βαφής των σκαφών.

7. Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της όχλησης προς τους περίοικους. Συγκεκριμένα, αναγκαία είναι η τοποθέτηση γυάλινων ηχοπετασμάτων για τον περιορισμό των θορύβων από τις επισκευαστικές εργασίες, η αυστηρή τήρηση του ωραρίου εργασίας και ο σεβασμός στις ώρες κοινής ησυχίας.

8. Τον περιορισμό των ταυτόχρονων εργασιών συντήρησης σε πολλά σκάφη, που αναπόφευκτα αυξάνουν τον βαθμό της όχλησης, την αδυναμία ελέγχου και τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος.

9. Τον εναρμονισμό των κανόνων που διέπουν την λειτουργία της Μαρίνας, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς για την διαχείριση των αποβλήτων και την χρήση επικίνδυνων προς το περιβάλλον υλικών και ουσιών, καθώς και με τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργιάς Τουριστικών Λιμένων (Υ.Α 16/10/2003).

Τέλος, απαραίτητη είναι η συνεχής επαγρύπνηση των πολιτών, των φορέων της πόλης και των αρμόδιων υπηρεσιών για την τήρηση όλων όσα έχει θεσπίσει η πολιτεία αλλά κυρίως για την προστασία και τη διαφύλαξη του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Ο δημόσιος χαρακτήρας της μαρίνας πρέπει να διαφυλαχτεί γιατί εξασφαλίζει την διάχυση των οικονομικών ωφελειών στην πόλη αλλά και την δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου από πλευράς της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα λοιπόν σε αυτή την περίοδο, όπου ο δημόσιος χώρος και η δημόσια περιουσία βάλλονται για να υποβαθμιστούν και να περάσουν ευκολότερα στους ιδιώτες, η λειτουργία και η διαχείριση της μαρίνας οφείλουμε να είναι υποδειγματική.

Το ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου
19/12/13

15.12.13

ΔΣ στις 16/12/13 ώρα 7μμ

Στις 16 Δεκεμβρίου, Δευτέρα και ώρα 7μμ θα πραγματοποιηθεί ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου στην καφετέρια Άνω Κάτω με θέματα:

  • Έκδοση & διάθεση του παραμυθιού
  • Αντιμετώπιση θεμάτων της Μαρίνας
  • Οργάνωση Γενικής Συνέλευσης
Ευχαριστούμε.
Το ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου

13.12.13

Ημερίδα : «Οι προοπτικές καλλιέργειας των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην περιοχή μας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Ανατολής διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

«Οι προοπτικές καλλιέργειας των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην περιοχή μας»

Εισηγήτρια η Δρ. Ελένη Μαλούπα
Προϊσταμένη Φυτικής Παραγωγής Βορείου Ελλάδος στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό σχολείο της Ανατολής Ιεράπετρας την Κυριακή 15-12-2013 και ώρα 1600

Η προσπάθειά μας στοχεύει στην τεκμηριωμένη ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν και αξιοποιήσουν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά δεδομένου ότι η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία αυτοφυών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και παρουσιάζει ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργειά τους .

Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα προσφερθούν διάφορα αφεψήματα με βότανα του τόπου μας.

Είσοδος ελεύθερη

Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Ανατολής
Τηλ – Fax.28420 41741
e-mail: info@anatolh.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Αγγελάκη Κυριακή,τηλ. 6932027002

17.11.13

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 στις 19.00 Δ.Σ. στην καφετέρια Άνω Κάτω.

Αύριο Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Δ.Σ. στην καφετέρια Άνω Κάτω. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι!

Δ.Σ. Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου

1.11.13

Δ.Σ. Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου - Σήμερα 1/11/13, ώρα 18:00 στο Άνω Κάτω


Σήμερα 1 Νοεμβρίου 2013 στις 18:00 στην καφετέρια Άνω Κάτω θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Οικολογικής Κίνησης.
Η συνάντηση είναι συνέχεια τις προηγούμενης όπου αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας για συγκεκριμένα θέματα ώστε οι δράσεις να είναι πιο συντονισμένες.

Όπως πάντα ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος να συμμετέχει στην συνάντηση και να θέσει θέματα ή να πάρει μέρος σε κάποια ομάδα.


Το Δ.Σ. Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου

31.10.13

Ημερίδα: «Η συμβολή των τοπικών κοινωνιών στη δημιουργία του Βοτανικού Πάρκου του Απηγανιά Λασιθίου» - Κυριακή 03/11/13, ώρα 9:30 στον Κουτσουρά


Το ΚΠΕ και το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν στις 03 Νοέμβρη 2013, με θέμα: «Η συμβολή των τοπικών κοινωνιών στη δημιουργία του Βοτανικού Πάρκου του Απηγανιά Λασιθίου».
Θα επιθυμούσαμε να λάβετε μέρος στην ημερίδα και να καταθέσετε τις απόψεις σας, στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα: « Η αξιοποίηση του βοτανικού πάρνου του Απηγανιά».

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Κουτσουρά.
Έναρξη ημερίδας – Χαιρετισμοί επισήμων: Κυριακή 03/11/2013, ώρα 09:30.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 28420 23103 & 24684

24.10.13

Συνάντηση Δ.Σ. Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου - Παρασκευή 25.10.13 στις 18:00 στο Άνω Κάτω

Ενημερώνουμε τα μέλη και φίλους μας ότι την Παρασκευή 25.10.13 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί Δοικητικό Συμβούλιο στην καφετέρια Άνω Κάτω. Η θεματολογία της συνάντησης θα είναι κυρίως η ανασυγκρότηση μας και η οργάνωση μελλοντικών μας δράσεων.

Όπως γνωρίζετε οι συναντήσεις μας είναι ανοιχτές για όλους, για αυτό θα χαρόυμε να σας δούμε.

11.10.13

Ευρωπαϊκό τέλος στις fast-track εγκρίσεις έργων και επενδύσεων με νόμο


Στρασβούργο, 9 Οκτωβρίου 2013

Η πρόταση του εκπροσώπου των Σοσιαλιστών στη νομοθεσία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Κρίτωνα Αρσένη, να καταργηθεί η δυνατότητα έγκρισης δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και επενδύσεων με νόμο και χωρίς ΜΠΕ, εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εγκρίθηκαν επίσης οι προτάσεις του για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της κατάρτισης των ΜΠΕ αλλά και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις μελέτες αυτές, που θα αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα.

Τέλος, χάρη στη στήριξη του Κρίτωνα Αρσένη, που είναι ο εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών στη νομοθεσία, καθίσταται υποχρεωτική η μελέτη ΜΠΕ για έργα εξόρυξης χρυσού που χρησιμοποιούν κυάνιο, αλλά και για την κατασκευή γηπέδων γκολφ σε περιοχές που απειλούνται με ερημοποίηση.

Εγκρίθηκε επίσης η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου νομοθεσίας. Ο Κρίτων Αρσένης θα εκπροσωπήσει τους Σοσιαλιστές στην ομάδα διαπραγμάτευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Κρίτων Αρσένης, έκανε μετά τη λήξη της ψηφοφορίας τις ακόλουθες δηλώσεις:

“Σήμερα μπήκε τέλος στις fast-track διαδικασίες που παρακάμπτουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μπήκε ένα τέλος στις εγκρίσεις έργων και επενδύσεων μέσω νόμων και χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Κατοχυρώθηκε η διαφάνεια, με την συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια κατάρτισης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις μελέτες αυτές.

Καθίσταται υποχρεωτική η κατάρτιση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα εξόρυξης χρυσού που χρησιμοποιούν κυάνιο και κατασκευής γηπέδων γκολφ σε περιοχές που απειλούνται με ερημοποίηση.

Είναι μια νίκη για του πολίτες, είναι μια νίκη για την διαφάνεια και τη δημοκρατία."


Αναδημοσίευση: http://kritonarsenis.gr/

26.8.13

Πρόταση για δημιουργία βοτανικού πάρκου έκτασης 5000 στρεμμάτων στον Απηγανιά


Προς: 1) Περιφέρεια Κρήτης, Γραφείο κ. Περιφερειάρχη, 2) Δήμος Ιεράπετρας, 3) Δασική Υπηρεσία Λασιθίου 

Η χλωρίδα της Κρήτης συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλουσιότερες της Ευρώπης και έχει τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Συνολικά αριθμεί 1700 είδη αυτοφυών φυτών εκ των οποίων τα 200 ενδημικά, φύονται δηλαδή μόνο στην Κρήτη και το γεγονός αυτό την καθιστά σημείο αναφοράς, πόλο έλξης για όλα τα πανεπιστήμια βιολογίας, βοτανολογίας, γεωπονίας και οικολογίας σ’ όλο τον κόσμο. Ο περιβαλλοντικός και εκπαιδευτικός τουρισμός διακινεί παγκοσμίως το 10% του συνολικού τουρισμού στην χώρα μας, υπάρχει όμως έλλειψη βοτανολογικών πάρκων τέτοιου είδους σε τόση μεγάλη έκταση που να μπορούν να λειτουργήσουν σαν ανοικτά πανεπιστήμια με διεξαγωγή σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και μεταπτυχιακών σπουδών. Παράλληλα με την τουριστική εκμετάλλευση του, όλοι γνωρίζουμε ότι τα ακαδημαϊκά ταξίδια διοργανώνονται κυρίως από Σεπτέμβρη έως τέλη Μαΐου, άρα έχουμε και τουρισμό εκτός της καλοκαιρινής εποχής.

Η επένδυση είναι χαμηλού κόστους, η χρηματοδότηση με την συνεργασία της Περιφέρειας μπορεί να προέλθει από Ευρωπαϊκά προγράμματα, από ιδιώτες χορηγούς και πολύ εθελοντική εργασία. Γενικά είναι μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της εποχής που διανύουμε. Η πρόκληση είναι μεγάλη, το έργο πρέπει να είναι αντάξιο της χλωρίδας της Κρήτης, να έχει διεθνή απήχηση, κάτι αντίστοιχο του Eden Project στην Κορνουάλλη της Αγγλίας. Σύμφωνα με μέτριους υπολογισμούς το 50% των τουριστών της ανατολικής Κρήτης θα επισκέπτεται το βοτανολογικό πάρκο.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά για την οικονομία της Κρήτης. Το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης τύπου Μάλια-Χερσόνησος, ήλιος και θάλασσα είναι πλέον ξεπερασμένο.


Ο δρόμος για την ανάπτυξη του τόπου και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος περνάει μέσα από την αναβλάστηση της Κρήτης και αυτό που χρειάζεται κατά μήκος και πλάτος της τουριστικής ζώνης είναι άλση αναψυχής, βοτανικά πάρκα και εθνικοί δρυμοί. Όλη η Κρήτη ένας βοτανικός κήπος.


Το Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ΟικοΚρήτη καταθέτει δημοσίως την πρόταση του και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς και όσους μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες, εμπνέονται από το ίδιο όραμα να συμμετάσχουν στο δημόσιο διάλογο.


Η Γραμματεία του Δικτύου ΟικοΚρήτη


Περισσότερες πληροφορίες: 6972852447, 69732403188, 6975515526, 6977471845.


Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ΟΙΚΟΚΡΗΤΗoikokriti@gmail.com
www.ecocrete.gr

 

25.8.13

Φυσικό Πάρκο Σητείας - VIDEO Ντοκιμαντέρ

Ένα ντοκιμαντέρ για το φυσικό πάρκο Σητείας του Γιώργου Πατεράκη

Πανλασιθιώτικη Συναυλία - "Χειμερινοί Κολυμβητές", Δασάκι Κουτσουρά Ιεράπετρα 30/08/13, 21:30


Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον και τον άνθρωπο του Ron Fricke

Αυτό το εξάλεπτο κλιπ είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό έχει ανέβει μέχρι σήμερα στο YouTube
Η «Samsara» είναι για τους Βουδιστές ο τροχός των γεννήσεων. Πιο συγκεκριμένα σημαίνει την περιστροφή και την εναλλαγή. Η περιστροφή σχηματίζεται από την δύναμη μιας πρωταρχικής αιτίας που θέτει σε συνεχή κίνηση τον τροχό εναλλασσόμενων αιτιών και αποτελεσμάτων –γνωστό ως νόμο του κάρμα – και οδηγεί την Μονάδα, το Πνεύμα, στον ωκεανό των γεννήσεων και των θανάτων.

«Samsara», όμως, είναι και ο τίτλος μίας σπουδαίας ταινίας ντοκιμαντέρ του Ron Fricke, για τα γυρίσματα της οποίας χρειάστηκαν 5 χρόνια και 25 χώρες! Έκανε πρεμιέρα το 2011 στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Πρόκειται για το τρίτο μέρος μίας τριλογίας ταινιών – οι πρώτες δύο είναι οι Baraka (1992) και Chronos (1985) – του ίδιου δημιουργού, όπου εξερευνάται σε όλο της το εύρος η ανθρώπινη εμπειρία, πνευματικότητα και παρουσία πάνω στην πλανήτη.

Σύμφωνα με τον επίσημο δικτυακό τόπο της ταινίας, δεν πρόκειται για παραδοσιακό ντοκιμαντέρ, αλλά για ένα είδος οπτικοακουστικού διαλογισμού, δίχως λέξεις.

Ακολουθούν το πιο συγκλονιστικό ίσως εξάλεπτο απόσπασμα της ταινίας, καθώς και ολόκληρη η ταινία:

Για να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ταινία κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Samsara by Ron Fricke

Μας μετατρέπουν σε χωματερή της Ευρώπης. Αποκαλυπτικό βίντεο – ντοκιμαντέρ

Αποκαλυπτικό το ντοκιμαντέρ Toxic Crisis του Ομήρου Ευαγγελινού. Εν μέσω κρίσης και το περιβάλλον είναι από τα πρώτα που πλήττονται μαζί με τις ζωές χιλιάδων συμπολιτών μας.

Δείτε πώς η Γερμανία, χώρα υπόδειγμα ορθής οικολογικής διαχείρισης των απορριμάτων, προωθεί σε συνεργασία με τις ελληνικές κυβερνήσεις πολιτικές που μετατρέπουν τη χώρα μας σε χαβούζα τοξικών αποβλήτων της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή που έρευνες ελληνικών πανεπιστημίων αποδεικνύουν πώς η Κρήτη και ο Θεσσαλικός κάμπος από μόνοι τους μπορούν να γίνουν πρότυπα αγροτικής παραγωγής και να θρέψουν δισεκατομμύρια ανθρώπων με κηπευτικά, δίπλα σε αγροτικές εκτάσεις τα τοξικά κάνουν πάρτι ανεξέλεγκτα. Θριάσιο πεδία, Βόλος, Χαλκιδική, Μεσόγεια, Φωκίδα και άλλες περιοχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Το νερό του Ασωπού ποτίζει με καρκίνο τους κατοίκους της περιοχής αλλά και όλους τους εν δυνάμει καταναλωτές των προϊόντων του. Καρκινογενέσεις, τερατογενέσεις και θηλυκοποιήσεις αρσενικών εμβρύων, μερικά από τα κρούσματα σε Λιόσια και άλλες περιοχές με χωματερές.

Αυτά και πολλές άλλες παγκόσμιες πρωτοτυπίες στη διαχείριση του περιβάλλοντος της νεοελληνικής πραγματικότητας με κόστος ανυπολόγιστο, τόσο οικονομικό αλλά κυρίως κοινωνικό.

Toxic Crisis by Omiros Evangelinos (2012) από Aioleus

11.8.13

«Θύελλα» αντιδράσεων με το νέο ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό

Σάλο έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον τουρισμό, που προωθεί η κυβέρνηση και προβλέπει, όπως καταγγέλλουν περιβαλλοντικοί φορείς αλλά και πολίτες, χτίσιμο σε κάθε σπιθαμή της ελληνικής γης, στα εθνικά πάρκα μέχρι και στις προστατευόμενες περιοχές «NATURA» αλλά και σε μικρές βραχονησίδες!

Οι αντιδράσεις που πυροδοτούν οι ρυθμίσεις αυτές έντονες. Κοινός παρονομαστής είναι ότι το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των μεγαλοεπενδυτών, καθώς περιλαμβάνει προνομιακού τύπου νομοθετικές ρυθμίσεις για να προωθηθούν μεγάλης κλίμακας τουριστικές επενδύσεις, πολλών αστέρων, πάνω στο κύμα ακόμη και σε ακατοίκητα νησιά.

Μέσα από το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο, γίνονται βορά στα χέρια μεγαλοεπενδυτών μέχρι σήμερα παρθένες και προστατευόμενες παράκτιες περιοχές ολόκληρης της χώρας, καθώς θα μπορούν να χτιστούν ακόμη και σε περιοχές που αποτελούν μνημεία της φύσης και είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα «NATURA», φτάνει η δόμηση να καλύπτει το 2% της συνολικής έκτασης του οικοπέδου.

Σε τοπικό επίπεδο, ουσιαστικά δίδεται το «πράσινο φως» για τη μεγάλη τουριστική επένδυση που επιδιώκει να κατασκευάσει στο Κάβο Σίδερο στο Λασίθι, σε συνεργασία με αγγλικό επενδυτικό όμιλο, ενώ προωθούνται κι άλλα μεγάλα επενδυτικά σχέδια στο νησί.

Την ξεκάθαρη διαφωνία του με τα όσα προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο εξέφρασε ο πρόεδρος του παραρτήματος ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ, Πέτρος Ινιωτάκης.

Όπως είπε, το νέο Χωροταξικό δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση την πραγματική ανάγκη που υπάρχει, για στροφή σε ποιοτικό τουρισμό με εναλλακτικές μορφές και ενίσχυση του οικονομικού αντικειμένου μέσα από την αναβάθμιση του τουριστικού προιόντος, που ισχυρίζεται ο αρμόδιος υπουργός ότι έχει στόχο.

Κι επισημαίνει ότι βασική προτεραιότητα των Ευρωπαίων πολιτών είναι το περιβάλλον και το φυσικό τοπίο, ο πολιτισμός και οι τουριστικές υποδομές, κάτι που πρέπει και στην Ελλάδα να γίνει σεβαστό.

Αναδημοσίευση: www.cretalive.gr

9.8.13

Περιβαλλοντικά και Οικιακή Οικονομία


Στο φιλόξενο μετόχι του Μανώλη Γεροντή το Σάββατο 10-8-2013 στις 18.00 δίνεται μια νέα συνέχεια στις προηγούμενες συναντήσεις με ένα μάθημα οικιακής οικονομίας που αξιοποιεί τον πλούτο της Κρητικής Φύσης.

Η έχουσα πλούσια εμπειρία και γνώσεις φίλη Ελένη Σωμαρακάκη θα μας παρουσιάσει την μέθοδο παρασκευής φυσικού σιροπιού από θυμάρι πολύ αποτελεσματικού για το βήχα και την μέθοδο παρασκευής χαρουμπίας-χαρουπόμελου.

Και βέβαια η συνάντηση είναι μια αφορμή για να πούμε πολλά πράγματα για το τόπο μας, το περιβάλλον, την εναλλακτική οικονομία κλπ.

Για διευκόλυνση και ομαδική μετακίνηση το ραντεβού προσέλευσης είναι 17.30 στο Ιστρον Καλού Χωριού, επι του Εθνικού Δρόμου, πρίν από την Γέφυρα στην αρχή του δρόμου για καλό Ποταμό.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 6978221779


30.7.13

Τρένο και στην Κρήτη;


Βιώσιμο κρίνεται το σχέδιο που προβλέπει τη σύνδεση Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου με 17 σταθμούς!

Την ώρα που γίνονται "αιματηρές" προσπάθειες να υπάρξουν τουλάχιστον "μπαλώματα" στον πολύπαθο ΒΟΑΚ, ενώ οι πιο αισιόδοξοι μιλούν ακόμη και για ΝΟΑΚ, έρχεται μία είδηση να ταράξει τα νερά και να προκαλέσει αν μη τι άλλο, προβληματισμό. Σύμφωνα με tovima.gr η ανάπτυξη σιδηδοδρόμων στην Κρήτη με τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης, κρίνεται βιώσιμη, σύμφωνα με έρευνα του κ. Δημητρίου-Αναργύρου Πρωτονοτάριου από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Δομημένου Περιβάλλοντος του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Στοκχόλμης.

«Μια σιδηροδρομική γραμμή στην Κρήτη μπορεί να είναι οικονομικά, τεχνικά, λειτουργικά και νομικά εφικτή» αν αντιμετωπιστούν ορισμένα εμπόδια, αναφέρεται στην έρευνα, που αποτέλεσε και τη διπλωματική εργασία του κ. Πρωτονοτάριου. Το σχέδιο προτείνεται να προχωρήσει με ιδιωτικά κεφάλαια και τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης και με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Η πρόταση δεν είναι νέα καθώς ο πρώτος λόγος για δημιουργία σιδηροδρόμων στην Κρήτη ακούστηκε το 1893.

Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου - Κρήτης: Παράπονα από παραθεριστές για τις ομπρέλες των παραλιών


Ηράκλειο 21 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράπονα από παραθεριστές για τις ομπρέλες των παραλιών

Σωρεία παραπόνων δεχόμαστε καθημερινά στην Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου - Κρήτης (ΕΝΚΗ Κρήτης), Ανωπόλεως 29, Πλατεία Ελευθερίας, τηλ 2810-240450 από λουόμενους και παραθεριστές, σχετικώς με την δωρεάν απρόσκοπτη πρόσβαση στις παραλίες. Αιτία η παράνομη, καταχρηστική κατάληψη των καλλίτερων σημείων των παραλιών από επιχειρηματίες-ενοικιαστές. Οι εν λόγω επιχειρηματίες υπό το πρόσχημα υπερβολικών ενοικίων (εδώ είναι προφανής και η ευθύνη των δήμων) διαμορφώνουν χώρους ασφυκτικά κατειλημμένους από ξαπλώστρες επί αδρή αμοιβή, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Οι λουόμενοι που επιθυμούν να κολυμπήσουν χρησιμοποιώντας δικό τους εξοπλισμό αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την δημόσια παραλία. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο στις παραλίες που είναι κατειλημμένες από μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα όπου η τιμές χρήσης της ξαπλώστρας φτάνουν σε εξωφρενικά επίπεδα πχ. 30 ευρώ.

Σε άλλες περιπτώσεις πάλι επιχειρήσεις εστίασης έχουν καταλάβει τους αιγιαλούς μέχρι το κύμα με πρόχειρες και εν πολλοίς ακαλαίσθητες και ανασφαλείς κατασκευές γεγονός απολύτως παράνομο. Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που μας έστειλε μέλος μας από την όμορφη και ιστορική παραλία της Ερεσού στην Μυτιλήνη. Όπως θα παρατηρήσετε οι ανεκδιήγητης ακαλαισθησίας εξέδρες των εστιατορίων και καφετεριών κυριολεκτικά στραγγαλίζουν το κύμα. Που είσαι Σαπφώ Ερέσια να δεις τα έργα των Νεοελλήνων επιγόνων σου.

28.7.13

Παρουσίαση Βιβλίου: "Η άγνοια σκοτώνει" του Φρίξου ΧατζηνικολάουΗ Oικολογική Kίνηση Μιραμβέλλου ενημερώνει μέλη και φίλους της 
για την παρουσίαση βιβλίου 
''Η άγνοια σκοτωνει" 
του Φρίξου Χατζηνικολάου 
(βοτανολόγου και βοτανο-θεραπευτή, πτυχιούχου της σχολής Βοτανολογίας του πανεπιστημίου Emerson του Τορόντου)
Δευτέρα 29 Ιουλιου ,ωρα 19:00
στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
στον Άγιο Νικόλαο
Διοργάνωση: βιβλιοπωλείο ΚΑΡΤΕΡΗ

23.7.13

Υπόθεση Αλμυρού – Το φαίνεσθαι και η ουσία

   Διανύουμε μια εποχή όπου η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ταξιδιωτών αυξάνεται, με συνέπεια το τουριστικό προϊόν να αλλάζει και να εμπεριέχει ως στοιχεία το φυσικό περιβάλλον, την προστασία και την ανάδειξη του.
   Στην περιοχή μας παρά τις παραφωνίες, τις καταπατήσεις και τις αυθαίρετες παρεμβάσεις εις βάρος του περιβάλλοντος, ακόμη και από επαγγελματίες του τουρισμού, έχουμε την τύχη να διατηρούμε τη φυσική μας κληρονομιά σ’ ένα σχετικά καλό επίπεδο. Μάλιστα το γεγονός αυτό διαφοροποιεί το τουριστικό μας προϊόν και δημιουργεί συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Η τουριστική αγορά αναζητά όλο και περισσότερο εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εμπειρίες στην φύση και ικανοποίηση από το περιβαλλοντικό κάλος ενός τόπου. Είναι ξεκάθαρο, ότι η εποχή των γκρουπ 18-30 έχει παρέλθει προ πολλού, ενώ ο τουρισμός τύπου all inclusive έχει σημαντικά μειονεκτήματα για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Έχουμε όμως την δυνατότητα να διεκδικήσουμε ποιοτικότερο τουρισμό, βασιζόμενοι εκτός των άλλων στο φυσικό μας περιβάλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερη αξία, η προστασία και η ανάδειξη της οικολογικής αξίας του υγροβιότοπου και της παραλίας του Αλμυρού.
   Η Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου τα τελευταία τρία χρόνια παλεύει σε αυτή την κατεύθυνση με όλους τους δυνατούς τρόπους (εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης-οριοθέτησης, καταγγελίες, παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς, δημοσιότητα, προτάσεις για διαχειριστικό σχέδιο) σε συνεργασία με άλλους περιβαλλοντικούς φορείς (WWF, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) αλλά και με το Δήμο. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων, η ένταξη του υγροτόπου σε ΠΔ «για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων», η οριοθέτηση του υγροτόπου από την πλευρά της παραλίας αλλά και μία προσπάθεια συντονισμού των αρμόδιων φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου τον Μάρτιο του 2012. Και ενώ όλα αυτά έμοιαζαν να σηματοδοτούν μια εξαιρετικά θετική πορεία για την προστασία και ανάδειξη του Αλμυρού, η κατάσταση που αντικρίσαμε με την έναρξη της τουριστικής περιόδου ήταν αποκαρδιωτική. Καταστροφή αμμοθινών, καταστροφή της οριοθέτησης, καταστροφή του χώρου όπου είχαν φυτευτεί τα υπό εξαφάνιση «κρινάκια της άμμου», αυθαίρετες παρεμβάσεις από τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στην παραλία, ξήλωμα των ενημερωτικών πινακίδων που είχαμε τοποθετήσει, μουσική στη διαπασών, καρέκλες και ομπρέλες σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από το 50% της παραλίας που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

20.7.13

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΑΝΟΥ: Υπόθεση Τοπλού και ο Δούρειος Ίππος της ανάπτυξηςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΑΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Παλαίκαστρο Τ.Κ. 72300

Παλαίκαστρο 18/7/2013 

Υπόθεση Τοπλού και ο Δούρειος Ίππος της ανάπτυξης

Μεγάλη αναταραχή στην τοπική κοινωνία του δήμου Σητείας και όχι μόνον έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο ηγούμενος της Μονής Τοπλού έβγαλε σε πλειστηριασμό τον οικισμό – ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και εστιατόριο « Μετόχι Βάι» που βρίσκεται στην είσοδο της περιοχής του Φοινικόδασους Βάι.

Χωρίς στην ουσία να προηγηθεί κάποια επίσημη ενημέρωση στην τοπική κοινωνία, εκτός από μια ανακοίνωση που έκανε ο παπάς στην εκκλησία του Παλαικάστρου την Κυριακή λίγη ώρα πριν το πλειστηριασμό!. Ούτε καν σε τοπική εφημερίδα της Σητείας ώστε να ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που είναι οι κάτοικοι πρωτίστως του Παλαικάστρου και της Σητείας.

Το ενδιαφέρον όμως δεν έγκειται στην νομιμότητα αλλά στο ηθικό κυρίως πρόβλημα που δημιουργείται, όταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εκτός βέβαια από τους σημερινούς ενοικιαστές που είναι δυο οικογένειες από το Παλαίκαστρο, όλος τυχαίως στην δημοπρασία παρίστατο και η περιβόητη, γνώριμη μας πλέον Αγγλική εταιρεία Minoan Group Plc !!

Η εταιρεία όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, πλειοψήφησε, κατοχυρώνοντας την επιχείρηση για 20 ολόκληρα χρόνια με αντίτιμο 27.500 ευρώ τον χρόνο, δηλ. Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει για όσους γνωρίζουν καλά την υπόθεση.

Τίθεται λοιπόν εύλογα το μεγάλο ερώτημα.

Τι συμβαίνει και τι κρύβεται πίσω από τα σχέδια του ηγουμένου και της εταιρείας που φιλοδοξούσε να κάνει την μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στη Μεσόγειο με 2500 διαμερίσματα και 7000 κλίνες, γήπεδα γκολφ και άλλα διάφορα, που θα έλυνε το πρόβλημα της ανεργίας όλης της Κρήτης;
Μήπως κατάλαβαν ότι δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια και τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ώστε να κάνουν την επένδυση και αρκέστηκαν σε πρώτη φάση να «εισβάλουν» στο Βάι διεκδικώντας τις επιχειρήσεις, σήμερα το «Μετόχι Βάι» και αύριο το εστιατόριο στο Βάι, το πάρκινγ και ότι άλλο κερδοφόρο υπάρχει στη περιοχή;

18.7.13

Η Minoan Group αγοράζει το Βάι...

Από πληροφορίες που λάβαμε μας ενημέρωσαν ότι την Κυριακή στις 14 Ιουλίου2013 στο Τοπλού Σητείας, ο ηγούμενος της Μονής έβγαλε σε πλειστηριασμό την επιχείρηση «Μετοχι Βάι» εστιατόριο και ενοικιαζόμενα παραδοσιακά καταλύματα που βρίσκονται δίπλα από το Φοινικόδασος Βάι.

Αυτό έγινε χωρίς να προηγηθεί κάποια ανακοίνωση στην τοπική κοινωνία αλλά μόνο με μία αναφορά του παπά στην εκκλησία την Κυριακή λίγη ώρα πριν τον πλειστηριασμό. Χωρίς καμία ανακοίνωση ούτε καν σε τοπική εφημερίδα και με ειδοποίηση τελευταίας στιγμής στους ενοικιαστές, που είναι δυο οικογένειες από το Παλαίκαστρο.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Μοναστήρι με επιτροπή διεξαγωγής πλειστηριασμού τον ίδιο τον ηγούμενο και μοναδικούς διεκδικητές εκτός από τους σημερινούς ενοικιαστές, την πασίγνωστη μας Αγγλική εταιρία MinoanGroup (επένδυση 'Κάβο Σίδερο". Ο πλειστηριασμός κατοχυρώθηκε στον αναμενόμενο ισχυρό πλειοδότη με 27.500 ευρώ τον χρόνο!

Η εταιρία που φιλοδοξούσε να κάνει την μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στη Μεσόγειο με 2500 διαμερίσματα και 7000 κλίνες και θα έλυνε το πρόβλημα της ανεργίας όλης της Κρήτης, έκανε το πρώτο βήμα αποκτώντας τα πρώτα 6 – 7 διαμερίσματα με 15 – 20 κλίνες.

Δυστυχώς το χρήμα πέφτει ζεστό κάθε μέρα διότι το Βάι όπως όλοι γνωρίζουν είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός της Κρήτης.

Καταγγελία από την WWF για την άθλια κατάσταση στον υγρότοπο Αλμυρού

Πριν μερικές μέρες και μετά από αναφορά που έγινε από την Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου στην WWF, για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στον Αλμυρό Αγίου Νικολάου, η WWF προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς τους αρμόδιους. 
Την καταγγελία μπορείτε να την δείτε εδώ... πατήστε εδώ

Το δελτίο τύπου που δημοσίευσε η WWF είναι το παρακάτω.... 

Καλώς ήρθατε στον Αλμυρό Αγίου Νικολάου

Απογοήτευση, λύπη, θυμός.

Αυτά είναι τα συναισθήματα που μας κατέκλυσαν στην τελευταία επίσκεψη στον Αλμυρό Αγίου Νικολάου, ύστερα από αναφορά που μας έκανε η Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου σχετικά με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί εκεί. Η καταστροφή της οριοθέτησης που είχε γίνει τον Μάιο του 2011 με τη συμμετοχή πέντε φορέων και συλλόγων της περιοχής και η εικόνα «όλα για το κέρδος» που έχει σήμερα η περιοχή, μόνο ενθαρρυντικά δεν θα μπορούσαν να είναι.

Η περιοχή αποτελεί παράδειγμα για τη δράση του Δικτύου Παρακολούθησης των Υγρότοπων της Κρήτης. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και συνεργασία πολλών φορέων, πολιτών και μαθητών. Η ενημέρωση που έχουμε από την Οικολογική Κίνηση είναι άμεση ενώ έχουμε συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου τους ενημερώνουμε για την αξία και τις δυνατότητες της περιοχής.

Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι όλα αυτά δεν φτάνουν. Οι πάσσαλοι οριοθέτησης έχουν πλέον καταστραφεί και η ταμπέλα ενημέρωσης είναι πεταμένη γιατί μάλλον «ενοχλούσε». Οι φυτεύσεις που είχαν γίνει σε πρανή από προσκόπους και παιδιά της περιοχής διαμορφώθηκαν ώστε στα πρανή να μπορούν να ξαπλώσουν οι θαμώνες του γειτονικού ξενοδοχείου ενώ η παραλία έχει καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από ομπρέλες (διαφορετικού χρώματος ανάλογα με την «περιοχή κτήσης»), φουσκωτά και ταχύπλοα σκάφη. Το μόνο βέβαια που έχει ανανεωθεί είναι η πινακίδα ενημέρωσης ότι η παραλία έχει Γαλάζια Σημαία!


Τα πρανή “διαμορφώθηκαν” για να ξαπλώνουν κι εκεί οι τουρίστες…!
Δυστυχώς, κύριοι αρμόδιοι φορείς αποτύχατε για ακόμη μια φορά να προστατεύσετε το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον. Με γνώμονα μόνο το εύκολο κέρδος αλλά και την έλλειψη σεβασμού απέναντι στους πολίτες σας, ενέργειες ή παραλείψεις σαν και αυτές, μόνο αρνητικό αντίκτυπο μπορούν να έχουν, ειδικά στις δύσκολες εποχές που ζούμε.

Σημαντικές λεπτομέρειες:

- Την παραλία διαχειρίζεται η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)

- Τα κτίσματα και οι πλακοστρώσεις (συνολικά 900τ.μ.), ιδιοκτησίας Δήμου Νικολάου- ΔΕΤΑΔΑΝ-ΔΑΕΑΝ που υπάρχουν στο κέντρο της παραλίας, έχουν κριθεί αυθαίρετα από την Κτηματική υπηρεσία (668119-11-2009) και θα είχαν κατεδαφιστεί αν δεν σταμάταγε η διαδικασία για να μην «μπει ταφόπλακα στον τουρισμό της Κρήτης».

11.7.13

"Ξαπλώστρες εναντίον υγροτόπου" - Ένα άρθρο από Το Βημα

Πώς ο Αλμυρός Αγίου Νικολάου Κρήτης, που φιλοξενεί αποδημητικά, έγινε θυσία σε λουόμενους και ταχύπλοα


«Κατάληψη» στον υγρότοπο από ξαπλώστρες και γήπεδο μπιτς βόλεϊ. Ειδικά στα πρανή ξύλινες ξαπλώστρες πήραν θέση στο σημείο όπου πρόσκοποι είχαν προχωρήσει σε δενδροφύτευση

«Είμαι κι εγώ από τους εναπομείναντες παλιούς Αγιονικολιώτες που ο τόπος αυτός έχει συνδεθεί με τις αναμνήσεις μιας εποχής, με τις αναμνήσεις της παιδικής μου ζωής [...] Σε αυτήν τη μεριά, την αριστερή, υπήρχε μια τεράστια βαγιά που ερχόμασταν σαν παιδιά και παρακολουθούσαμε τους "ματζάρους". Τι ήταν οι ματζάροι; Ηταν κάτι μεγάλα πουλιά, τα οποία πετούσαν σε αυτόν εδώ τον χώρο και μετά καθίζανε απάνω στη βαγιά. Για μας βέβαια, παιδιά τότε, ήταν μεγάλη υπόθεση να βλέπουμε αυτά τα όρνεα, τα μεγάλα πουλιά, να πετάνε πάνω από τον Αλμυρό». Αυτές είναι οι αναμνήσεις ενός 80χρονου Κρητικού, του Νίκου Κοκκίνη, από ένα σημείο του τόπου του.Οι ξαπλώστρες ωστόσο «έπνιξαν» τις προσπάθειες που έγιναν την τελευταία διετία από περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς και πολίτες της Κρήτης για την προστασία και διατήρηση αυτού του σημαντικού υγροτόπου, του Αλμυρού Αγίου Νικολάου. Πριν από λίγες ημέρες, μέλη του Δικτύου Παρακολούθησης των Υγροτόπων της Κρήτης του WWF Ελλάς επισκέφθηκαν την περιοχή, ύστερα από αναφορά της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου, και διαπίστωσαν ότι έχει καταστραφεί η οριοθέτηση που είχε γίνει τον Μάιο του 2011 προκειμένου να αποτρέψει επίδοξους καταπατητές. «Εικόνα "όλα για το κέρδος" έχει σήμερα η περιοχή» λέει ο υπεύθυνος του προγράμματος νησιωτικών υγροτόπων του WWF κ. Καλούστ Παραγκαμιάν.

Οι πάσσαλοι οριοθέτησης που είχαν τοποθετηθεί καταστράφηκαν και η ταμπέλα ενημέρωσης βρίσκεται πεταμένη. Οι φυτεύσεις που είχαν γίνει σε πρανή από προσκόπους και παιδιά της περιοχής διαμορφώθηκαν ώστε να τοποθετηθούν ξαπλώστρες για τους ενοίκους γειτονικού ξενοδοχείου. Η παραλία έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ομπρέλες, φουσκωτά και ταχύπλοα σκάφη. Μοναδικό «προστατευμένο» σημείο αποτελεί η ενημερωτική πινακίδα του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».

Η περιοχή αποτελούσε παράδειγμα για τη δράση του Δικτύου Παρακολούθησης των υγροτόπων της Κρήτης. Στο παρελθόν είχαν γίνει εκεί πολλές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και συνεργασία διαφόρων φορέων, πολιτών και μαθητών προκειμένου να αναδειχθεί η αξία και οι δυνατότητες της περιοχής. Την παραλία διαχειρίζεται σήμερα η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ). «Τα κτίσματα και οι πλακοστρώσεις (συνολικά 900 τ.μ.), ιδιοκτησίας Δήμου Νικολάου - ΔΕΤΑΔΑΝ-ΔΑΕΑΝ - που υπάρχουν στο κέντρο της παραλίας έχουν κριθεί αυθαίρετα από την Κτηματική Υπηρεσία (668119-11/2009) και θα είχαν κατεδαφιστεί αν δεν σταμάταγε η διαδικασία για να μην "μπει ταφόπλακα στον τουρισμό της Κρήτης", όπως είχαν δηλώσει προ μηνών πολιτικοί παράγοντες και τοπικοί άρχοντες όταν είχαν ξεκινήσει οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στο νησί» επισημαίνει ο κ. Παραγκαμιάν.

Ο υγρότοπος Αλμυρού Αγίου Νικολάου στην Κρήτη αποτελεί πολύτιμη στάση «μετεπιβίβασης» για τα αποδημητικά πουλιά και γι' αυτό η προστασία του από την έντονη τουριστική ανάπτυξη κρίνεται επιτακτική. «Δυστυχώς, οι αρμόδιοι φορείς απέτυχαν για ακόμη μία φορά να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον»τονίζει ο υπεύθυνος του προγράμματος νησιωτικών υγροτόπων. Και καταλήγει: «Με γνώμονα μόνο το εύκολο κέρδος, αλλά και την έλλειψη σεβασμού απέναντι στους πολίτες, μόνο αρνητικό αντίκτυπο μπορούν να έχουν, ειδικά στις δύσκολες εποχές που ζούμε». Η ισορροπία ανάμεσα στη φύση και στις ανθρώπινες δραστηριότητες παραμένει το ζητούμενο για τούτο τον τόπο. Ενα περιστατικό από την ιστορία του άλλωστε αφηγείται και ο 80χρονος Αγιονικολιώτης Ν. Κοκκίνης στα μέλη του WWF: «Εκείνο δε που μου έχει μείνει είναι ότι τα χρόνια εκείνα, ακριβώς σαν τέτοιες μέρες, με πήρε η μάνα μου από την Κριτσά, φορτώσαμε τον γάιδαρο και ήρθαμε εδώ και με τη γιαγιά μου και πλέναμε τις μπατανίες. Ηταν ακριβώς οι μέρες της Μάχης της Κρήτης. Ενθυμούμαι το εξής περιστατικό: επεράσανε τα γερμανικά στούκας και είδανε τις μπατανίες απλωμένες και νομίζανε ότι ήταν καταυλισμός. Χαμηλώσανε κι αρχίσανε με τα πολυβόλα και κάνανε ολοτρύπητες τις μπατανίες κι οτιδήποτε άλλο υπήρχε απλωμένο εκεί στην περιοχή κι εμείς επέσαμε μέσα σε ρυάκια νερού για να γλιτώσουμε. Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει στη ζωή μου, ανεξίτηλο μέσα στο μυαλό και δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Τράτσα Μάχη 

30.6.13

Ελλάς αποίκων ιθαγενών... Του Γιάννη Μακριδάκη


Θα σας γράψω μια μικρή σημερινή ιστορία για να δείτε πόσο όμορφα περνάμε ενίοτε στας εξοχάς.

Πήγα πρωί πρωί στα Αγιάσματα, μια άγρια και έρημη βορινή παραλία της Χίου, για να κόψω λίγο κρίταμο και, ω του θαύματος, έπεσα πάνω σε μια μπουλντόζα!

Ήτανε μέσα ο χειριστής, είχε ισοπεδώσει τις άγριες πέτρες της παραλίας και ετοιμαζόταν να κατευθυνθεί προς το τέρμα της δυτικής της πλευράς, όπου βρίσκεται μια φημισμένη πηγή ιαματικού νερού.

Ανάψανε αμέσως τα λαμπάκια μου. Μόλις με είδε βέβαια κι αυτός, έβαλε νεκρά στο μηχάνημα και έπιασε το κινητό. Κατάλαβα ότι έπαιρνε κάποιον “υπεύθυνο” του Δήμου για να του πει τα κακά νέα της εμφάνισής μου αυτή την άσχημη ώρα εκεί.

Σε λίγο να ο τοπικός παραγοντίσκος. Εσύ αγαπάς τον τόπο μας περισσότερο από μας; Εμείς μόνο να ρίξουμε βράχους και να προστατέψουμε την πηγή θέλουμε, άσε να πάρει ένα μεροκάματο κι ο άνθρωπος, κάτι τέτοια μου λεγε κι εγώ τον ρωτούσα αν έχει άδεια εργασιών επί του αιγιαλού και αν υπάρχει μελέτη για το έργο! Τόσο ψιλά γράμματα για νεοέλληνα αιρετό.

Για να μην τα πολυλογώ, ειπώθηκαν χίλια δυο, ανέβηκαν και οι τόνοι αλλά στο τέλος μού είπαν ότι ως προς το ζήτημα της άδειας έχω δίκιο αλλά ότι αν περιμένουν να βγάλουν άδεια, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα, πήρανε μουτρωμένοι την μπουλντόζα και φύγανε διότι κάλεσα στο τηλέφωνο την αστυνομία και το λιμεναρχείο. Φεύγοντας, ο παραγοντίσκος μού φώναξε “και τι έβγαλες τώρα; Νομίζεις ότι εσύ θα σώσεις την Ελλάδα;”!

22.6.13

Η συζήτηση για Κατασκευή Ξενοδοχειακού Λιμένα στην Πλάκα


του Νίκου Καρανικόλα

Την περασμένη Παρασκευή 14/6/2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Τοπικού Συμβουλίου Ελούντας, σχετικά με την αίτηση κατασκευής τουριστικού λιμένα από το Ξενοδοχείο Blue Palace, στην περιοχή Πλάκα Ελούντας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ξενοδοχείου και εκπρόσωποι φορέων (Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου, Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Μιραμβέλλου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελούντας, Αλιείς κ.α.)

Οι περισσότεροι ομιλητές είτε ήταν εναντίον του έργου, είτε το αντιμετώπισαν με μεγάλη επιφύλαξη. Θετική στάση είχαν μόνο μεμονωμένα άτομα, για τους οποίους διαφάνηκε ότι περιορίζονται στην εξυπηρέτηση των στενών ατομικών τους συμφερόντων.

Κατά την ανάπτυξη των επιχειρημάτων από την πλευρά του επενδυτή, τον οποίο εκπροσώπησε ο κος Ζερβός Α., ακούστηκαν επιχειρήματα, τα οποία προκαλούν τουλάχιστον ανησυχία στον πολίτη ο οποίος θεωρεί την ελευθερία, την ισονομία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως ύψιστα κοινωνικά αγαθά. Προς έκπληξη των συμμετεχόντων, η επιχειρηματολογία του εκπροσώπου του επενδυτή, βασίστηκε σ’ ένα τεχνητό δίλημμα: «Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε επιτέλους. Θέλουμε τον τουρίστα των 5.000€ ή αυτόν με το σακίδιο;» το οποίο εμπλουτίστηκε από απόψεις όπως «δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο πλούσιος τουρίστας 5.000€ τη βραδιά και να κάνει το μπάνιο του δίπλα σε μένα που έχω το κολατσιό στο αλουμινόχαρτο» και «να χωριστούν οι παραλίες σε δύο ζώνες, πλουσίων και φτωχών» οι οποίες διατυπώθηκαν από τους μεμονωμένους υποστηρικτές του έργου.

20.6.13

«Όχι» στην κατασκευή τουριστικού λιμανιού απέναντι από τη Σπιναλόγκα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης


"Όχι" στη δημιουργία τουριστικού λιμένα απέναντι από την Σπιναλόγκα είπε χθες η επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης που έδωσε ταυτόχρονα την έγκρισή της με αυστηρές προϋποθέσεις στην επέκταση του ξενοδοχείου ΝΑΝΑ BEACH και την μετατροπή του σε πεντάστερο ξενοδοχείο, καθώς και στην μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου στο συνεταιρισμό Κριτσάς Λασιθίου.
Εκτενής συζήτηση έγινε στην επιτροπή η οποία κατέληξε σχεδόν σε ομόφωνο ‘όχι’ για τη δημιουργία ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα απέναντι από την Πλάκα Ελούντας και μπροστά από το ξενοδοχείο BLUE PALACE. Πρόκειται για μια επένδυση -συνολική εκτίμηση δαπάνης ανέρχεται στα 457.000- η οποία ενώ είχε την αρχική θετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας δεν Πέρασε καθώς όλοι οι τοπικοί φορείς και τελικά οι σύμβουλοι σταθηκαν απέναντι.
«Είναι δυνατόν να Κάνουμε ένα λιμάνι ιδιωτικό απέναντι στην Σπιναλόγκα;» επεσήμαναν οι περιφερειακοί σύμβουλοι που καταψήφισαν- πλην του κ.Γιαννουλάκη που ήταν θετικός.
Αντίθετοι ήταν ήδη τόσο ο δήμος Αγίου Νικόλαου , όσο και το τοπικό συμβούλιο της Ελούντας, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ. Επισημαίνοντας ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακτομηχανική, τις διαβρώσεις και τα μνημεία της περιοχής.

15.6.13

Άποψη Ο.Κ.Μ. για την αδειοδότηση Λιμένα Blue Palace


Χτες Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 εκπρόσωποι της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση της δημοτικής κοινότητας Ελούντας με θέμα την αδειοδότηση τουριστικού λιμένα του ξενοδοχείου Blue Palace.

Το παρακάτω κείμενο διαβάστηκε και καταχωρήθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης ως άποψη της Ο.Κ.Μ. για το θέμα, στην οποία συντάσσεται και η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Μεραμβέλλου.
-------

Το ξενοδοχείο Blue Palace επανέρχεται μετά από λίγα χρόνια και ξαναζητά άδεια ώστε να οικοδομήσει λιμένα στην περιοχή της Πλάκας, στην περιοχή των κτιριακών του εγκαταστάσεων.
Ως γνωστόν, το ξενοδοχείο βρίσκεται απέναντι από τη Σπιναλόγκα και αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πέρσι έγινε σημαντική προσπάθεια για ένταξη της Σπιναλόγκα στα παγκόσμια μνημεία της Unesco.
Aπαίτηση από την πλευρά της Unesco ήταν η γύρω περιοχή να συνάδει με το μνημείο.
Συνεπώς, οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή προσθήκη στην περιοχή θα πρέπει να πληροί αυστηρούς όρους και αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με τη φυσιογνωμία της περιοχής και του μνημείου. Είναι προφανές ότι κατασκευές οι οποίες αλλοιώνουν την παράκτια ζώνη και μάλιστα με τρόπο μη αναστρέψιμο, δεν είναι δυνατό να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
Επίσης η εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τέτοιου είδους παρεμβάσεων, δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζονται οι συνέργειες με άλλες παρόμοιες ή σχετιζόμενες κατασκευές στην περιοχή και να συν-εκτιμώνται οι συνολικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πολλαπλάσιες από το απλό άθροισμα των συνεπειών των επιμέρους έργων. Η μονομερής εξέταση των περιπτώσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ένταξη τους σ' ένα ευρύτερο σύστημα, φανερώνει τις τραγικές συνέπειες της απουσίας στρατηγικού σχεδίου για την περιοχή.

14.6.13

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κυριακή 16/6/2013 : ΚΑΤΣΙΓΑΡΟΣ / ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ / ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΤην Κυριακή 16/6/2013 πραγματοποιείται στην περιοχή του Καλού Χωριού μια ανοικτή οικολογική συνάντηση με αρκετές ενδιαφέρουσες πλευρές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

5.30 μμ. Συνάντηση - προσέλευση στην είσοδο του Καλού Χωριού επί της Εθνικής οδού, πριν την Γέφυρα στο Ιστρον.

Μετάβαση στον Καλό Ποταμό, περίπου στο τέλος του αγροτικού δρόμου που κινείται παράλληλα με το ποτάμι, πριν την ανοδική πορεία για Κρούστα.

6.00 μμ. Παρουσίαση και επίδειξη λειτουργίας του υπαίθριου κομποστοποιητή για αγροτική χρήση διαστάσεων 4 x 5 περίπου, με αξιοποίηση του κατσίγαρου, υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών κλπ, από τον ιδιοκτήτη του Μαν.Γεροντήκαι τον εμπνευστή –σχεδιαστή του Μανόλη Παπαδημητρόπουλο από την Παχειά Άμμο.

6.30 μμ. Μετακίνηση στο μετόχι του Μαν. Γεροντή απέναντι από εκκλησία Αγ., Νικολάου, στο δρόμο για Κρούστα

7.00 μμ. Παρουσίαση εφαρμογών φυσικής καλλιέργειας, βιοδυναμικής καλλιέργειας κλπ

7.30 μμ. Ενημέρωση από την κ. Β. Σφακιανάκη και το δίκτυο ΟΙΚΟΚΡΗΤΗ για τις τελευταίες εξελίξεις και αιχμές σε επίπεδο Περιφέρειας για μεγάλα περιβαλλοντικά θέματα της Κρήτης (Απορρίμματα, Β-ΑΠΕ, Επενδύσεις Φαστ -Τρακ κλπ).

Συζήτηση

8.30 μμ Συζήτηση- ΚλείσιμοΟικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου
Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες

Τηλ. Επικοιν:  6944303392 / 6944465690 / 6972215153 / 
e-mail: oiko.kinisi.miravelou@gmail.com
http://ecomirabello.blogspot.gr/

7.6.13

4ο Παιδικό Φεστιβάλ 8-9/06/13

Όπως κάθε χρόνο η Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου συμμετέχει στο Παιδικό Φεστιβάλ Αγ. Νικολάου που θα γίνει φέτος αυτό το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου.
Παρακάτω το πρόγραμμα του φεστιβάλ που περιλαμβάνει και τις δράσεις μας. 
Σας περιμένουμε!


ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 17.30 – 23.00
12.00 : ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ μέσα στην πόλη με το CIRCO CACHIVACHE!

17.30: ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ: Αφετηρία 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου, Αμμούδι, Γέφυρα, Πεζόδρομος, πλατεία, Δημαρχείο και τερματισμός Πλαζ ΕΟΤ.
18.15 Πλαζ ΕΟΤ, Έναρξη
18.30 – 23.00 Εργαστήρια –δραστηριότητες
18.30
• Ποδηλατοπεριπέτεια – επίδειξη δεξιοτήτων με ποδήλατα, Ομάδα Φίλων του ποδηλάτου
• Φύτευση σπόρων και εκπ/κό παιχνίδι «Μαντεύεις τι είναι;», Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου
• Ξύλινα παραδοσιακά «Παιχνίδια του κόσμου» Kaloumba, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας & Σύλλογος Δ/λων Μεραμβέλλου - Οροπεδίου
• Σκακιστικές δεξιότητες, Σκακιστικός όμιλος ΛΑΤΩ
• Μαθήματα αναρρίχησης, Ομάδα Διάσωσης
• Ευρωπαιχνιδούπολη – επιδαπέδια παιχνίδια, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης Eurodirect & Eurodirect 4kids Κομοτηνής
• Εκπ/κές & αθλητικές δράσεις, Ολυμπιακό Μουσείο

30.5.13

Φύτευση στο 3ο Δημοτικό στις 31/05/13

Η Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου σε συνέχεια της παρέμβασης της στο 3ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου καλεί τους φίλους της και όποιον πολίτη ενδιαφέρεται, να βοηθήσει στην φύτευση που θα γίνει από τα παιδιά και τους δασκάλους την Παρασκευή 31/05/13 στις 10 το πρωί στο χώρο του σχολείου.

Θα φυτευτούν κυρίως αρωματικά βότανα που θα εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο τον ήδη υπάρχοντα υπέροχο κήπο του σχολείου που έχουν φτιάξει τα παιδιά.

Σας περιμένουμε εκεί!


Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου

15.5.13

Δ.Σ. Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου 17.05.13

Την Παρασκευή 17.05.14 στις 20:00 στην καφετέρια ΑΝΩ ΚΑΤΩ θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό Δ.Σ. της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου με θέματα:
1. Συντήρηση και προστασία υγροτόπων
2. Συμμετοχή της ΟΚΜ στο Παιδικό Φεστιβάλ

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου

18.4.13

Είπαν «όχι» στη δημιουργία ηλιοθερμικού σταθμού στη Σητεία!
Είπαν όχι στη δημιουργία ηλιοθερμικού σταθμού στη Σητεία
Ημερομηνία:
17/04/2013 - 16:50

Αρνητική απόφαση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης στον ηλιοθερμικό σταθμό «γίγα» στην Σητεία.

Όχι, είπε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από εισήγηση του προέδρου της Νίκου Καλογερή, στην σημερινή της συνεδρίαση, για την δημιουργία «Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύς 70MW στα Φουρνιά δήμου Σητείας.

Η Επιτροπή πήρε ομόφωνη απόφαση στηριζόμενη στις θέσεις που έχουν εκφραστεί τόσο στην ημερίδα που διοργάνωσε με το ΤΕΕ για τις ΑΠΕ, όσο και στη συζήτηση του Περιφερειακού Χωροταξικού στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου έχει αποφασιστεί να εκφράζεται η αρνητική άποψη της Περιφέρειας για εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην Κρήτη, αν προηγουμένως δεν προηγηθεί από την Πολιτεία ο ενεργειακός και χωροταξικός σχεδιασμός για την Κρήτη.

Επίσης σχολιάστηκε αρνητικά για άλλη μια φορά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τα οφέλη που αποκομίζουν οι τοπικές κοινωνίες από τα έργα ΑΠΕ, και τονίστηκε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη κοινωνική αποδοχή για να προχωρήσουν τα έργα.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Νίκος Καλογερής, «Η Περιφέρεια Κρήτης δεν είναι αντίθετη στις ΑΠΕ, θεωρεί όμως απαραίτητο η ανάπτυξή τους να γίνει βάσει σχεδιασμού και προϋποθέσεων προκειμένου αφ ενός να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξή μας και αφ ετέρου, να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό που σήμερα κρίνονται ως μη ικανοποιητικά».

Ο κ. Καλογερής πρόσθεσε επίσης ότι «στην κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια Κρήτης προσπαθώντας να καλύψει το κενό της πολιτείας και να προλάβει μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχει αναθέσει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, την εκπόνηση Μελέτης Χωροθέτησης των ΑΠΕ στο νησί η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο».

Πηγή: CretePlus.gr

16.4.13

Σαπουνάδες στον Όρμο
Περίοδος που όλοι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό ετοιμάζουν τις επιχειρήσεις τους για τη νεά χρονιά που ξεκινά δειλά δειλά.
Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται και τα ξενοδοχεία βεβαίως όπου και αυτά καθαρίζονται, πλένονται και τακτοποιούνται ώστε να λάμπουν από καθαριότητα κατά την υποδοχή των πελατών τους. Η σωλήνα που διακρίνουμε στην φωτογραφία που έστειλε στην στήλη ο Ν.Κ βγάζει τα απόνερα και στον όρμο της πόλης, περιοχή καθολικό, δημιουργώντας την σαπουνάδα που διακρίνεται εμφανώς στην εικόνα. 

 Χημική ανάλυση δεν κάναμε αλλά ελπίζουμε αν μην είναι από τα χημικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των πισινών και των άλλων κοινόχρηστων χώρων των μονάδων της περιοχής.

ΘΑΝΟΣ Κ.

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα του ΗΣΠΗΕ στη θέση Φουρνιά ΣητείαςΑνακοινώνεται ότι, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, θα συζητηθεί το θέμα του Ηλιοθερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΣΠΗΕ), ισχύος 70  ΜW και Δίκτυο Διασύνδεσης, στη θέση «ΦΟΥΡΝΙΑ» του Δήμου Σητείας.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος καλείται να γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εξωπραγματικού για τα παγκόσμια δεδομένα καταστροφικού αυτού έργου, (αναλυτικά αναφέρονται οι λόγοι στην ένσταση μας) που εκτός από το πλήθος των αρνητικών επιδράσεων, η επιχείρηση σχεδιάζεται σε φρυγανώδη έκταση μεγάλης διατροφικής και ζωτικής αξίας, που εκτός της μελισσοκομίας, της κτηνοτροφίας, της ορνιθοπανίδας και της σπάνιας βιοποικιλότητας, από την περιοχή αυτή υδρεύεται το Παλαίκαστρο και αρκετά χωριά της περιοχής με τα χιλιάδες ελαιόδεντρα που αποτελούν σχεδόν τη μοναδική πηγή εισοδήματος των κατοίκων.

Θεωρούμε ότι η παρουσία μας μέσα και έξω από την Περιφέρεια πρέπει να είναι αντάξια της σοβαρότητας του θέματος με τη συμμετοχή όλων όσων μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα για να υποστηρίξουμε την ένσταση που έχουν ήδη καταθέσει στη Περιφέρεια και στο ΥΠΕΚΑ φορείς από τη Σητεία, Αγ. Νικόλαο και Ιεράπετρα, αλλά και να εκφράσουμε την αντίθεση μας στα σύγχρονα φαραωνικά – ενεργειακά μοντέλα «ανάπτυξης» που ετοιμάζουν για εμάς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων, ιδίως των περιοχών που θα υποστούν ανείπωτες και ανεπίστρεπτες πληγές.  

Υπενθυμίζουμε ότι για το έργο αυτό στα Φουρνιά μαζί με άλλα δυο που εντάχθηκαν στο Fast Track έχουν κατατεθεί οι πολυπληθέστερες προσφυγές που έγιναν ποτέ στην Ελλάδα. Η εκδίκαση στο ΣτΕ έγινε τον περασμένο μήνα και αναμένεται η απόφαση.

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ιτάνου
Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου
Οικολογική Ομάδα Ιεράπετρας