27.12.13

Που θα βρείτε το παραμύθι "Το πνεύμα του ποταμού"

Για τις επόμενες ημέρες μπορείτε να βρείτε το παραμύθι "Το πνεύμα του ποταμού" σε όλα τα βιβλιοπωλεία του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης από 28 έως 31 Δεκεμβρίου τα απογεύματα θα υπάρχει πάγκος πώλησης του βιβλίου στην λίμνη Αγίου Νικολάου.

Η διακίνηση του παραμυθιού θα συνεχιστεί και μετά τα Χριστούγεννα. Διοργανώνουμε τώρα την επίσημη παρουσίαση του παραμυθιού από τον καινούργιο χρόνο και θα σας ενημερώσουμε σύντομα για την ημερομηνία.

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε με την στήριξη της...
Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων ∆ήμου Αγίου Νικολάου
Ε.Θ.Ο.Α.Ν.
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μεραµπέλλου - Οροπεδίου 
& Ε.Λ.Μ.Ε. Λασιθίου.

Τα κέρδη της πώλησης θα διατεθούν στις ανάγκες των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και σε οικολογικές δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για το παραμύθι δείτε εδώ.

20.12.13

"Το Πνεύμα του Ποταμού" - Κυκλοφορεί!

Η Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου με χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει την κυκλοφορία μια μαγικής και ανεπανάληπτης ιστορίας, που δημιουργήθηκε από τα παιδιά του Εργαστηρίου Ειδικής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγίου Νικολάου και που αναφέρεται στον υγρότοπο του Αλμυρού Αγίου Νικολάου. Αυτή η ιστορία αφού γράφτηκε και εικονογραφήθηκε... μετέπειτα τυπώθηκε σε ένα όμορφο βιβλίο για να μεταδώσει σε όλα τα παιδιά, ένα μυστικό για έναν τόπο μαγικό!

Με την στήριξη της... Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων ∆ήµου Αγίου Νικολάου, Ε.Θ.Ο.Α.Ν., Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μεραµπέλλου - Οροπεδίου & Ε.Λ.Μ.Ε. Λασιθίου, καταφέραμε να εκδώσουμε το παραμύθι "Το Πνεύμα του Ποταμού" που θα διατεθεί από αύριο στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη του Αγίου Νικολάου στην λίμνη, στην πλατεία και στο Κιν/τρο ΡΕΞ. Η διάθεσή του θα συνεχιστεί και μετά τις γιορτές σε επιλεγμένα σημεία που θα ανακοινωθούν.

Ο σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η συνεισφορά όλων μας στα παιδιά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και της ανάγκες του Εργαστηρίου αλλά και της ανάδειξης και προστασίας οικοτόπων της περιοχής μας όπως είναι και ο υγρότοπος Αλμυρού. Τα κέρδη από τις πωλήσεις του παραμυθιού "Το Πνεύμα του Ποταμού" θα διατεθούν για τους παραπάνω σκοπούς.

Αναζητήστε λοιπόν την ιστορία αυτή που θα μαγέψει εσάς και τα παιδιά σας, αλλά και που θα δώσει χαρά σε άλλα παιδιά με την συνεισφορά σας, όπως επίσης θα βοηθήσει στην ανάδειξη της όμορφης φύσης που μας περιβάλλει και έχουμε όλοι ανάγκη!

Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου


19.12.13

Η Οικολογική Κίνηση για την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος


Η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη μας σε σχέση με ρυπογόνες και οχλούσες επισκευαστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην μαρίνα, μας έδωσε το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος, μετά και από καταγγελίες ιδιωτών προς τους αρμόδιους φορείς.

Σε αυτή την κατεύθυνση, και για την πληρέστερη ενημέρωσή της, η ΟΚΜ συμμετείχε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΑΕΑΝ, η οποία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση της μαρίνας, διενήργησε αυτοψία στον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι επισκευές των σκαφών, συνομίλησε με περίοικους και πραγματοποίησε συνάντηση με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την αδειοδότηση σχετικών δραστηριοτήτων.

Κατόπιν των παραπάνω, αλλά και μετά από συζήτηση μέσα στους κόλπους της ΟΚΜ, αντιλαμβανόμαστε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μόνο καινούργιο δεν είναι και κάθε άλλο παρά περιορίζεται στα όρια της μαρίνας. Είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε πάντα και σε όλο το παράκτιο κομμάτι του Δήμου, καθώς κάθε «καρνάγιο» και κάθε «γλίστρα», από την λίμνη μέχρι την Ελούντα και το Καλό Χωριό συνιστά χώρο επισκευών ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών, αλιευτικών ή σκαφών αναψυχής, χωρίς καμιά ουσιαστική μέριμνα για την ρύπανση και την υποβάθμιση που κάθε τέτοια δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον.

Παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις που και εμείς διαπιστώσαμε στον χώρο της μαρίνας πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι ο μοναδικός χώρος στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτει μια στοιχειώδη υποδομή και κάποιους κανόνες για τον περιορισμό και τον έλεγχο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι τα παραπάνω δεν επιδέχονται σημαντικών βελτιώσεων, για την αποφυγή της ρύπανσης, της όχλησης των περίοικων και για την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος της πόλης μας.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαία τα παρακάτω:

1. Έλεγχος και άμεση απαγόρευση των επισκευαστικών δραστηριοτήτων σε αυτοσχέδια «καρνάγια» και «γλίστρες» που στερούνται υποδομής για την διαχείριση των παραγόμενων ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Διερεύνηση από πλευράς Δήμου και Λιμενικού Ταμείου για την δυνατότητα δημιουργίας εγκεκριμένων χώρων – καρνάγιων επισκευής μικρών σκαφών, που θα διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και θα εξασφαλίζουν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι χώροι αυτοί είναι αναγκαίο να χωροθετηθούν εκτός οικιστικών ζωνών και κοντά σε περιοχές όπου εντοπίζεται εντονότερα αυτή η ανάγκη.

3. Την άμεση εκπόνηση και κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, από πλευράς της ΔΑΕΑΝ, για τη λειτουργία της μαρίνας και κατ’ επέκταση για την πραγματοποίηση των επισκευαστικών δραστηριοτήτων στον χώρο.

4. Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε αναγκαία την χρήση σκούπας κατά την διάρκεια των εργασιών απόξεσης των βαφών των σκαφών για την αποφυγή της διασποράς της σκόνης στο περιβάλλον, τη διαχείριση των παραγόμενων ρύπων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους από εγκεκριμένους φορείς, την εκπαίδευση του προσωπικού της Μαρίνας, τη δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (αιφνίδιων διαρροών καυσίμων, χημικών κλπ) την αυστηροποίηση του εσωτερικού κανονισμού και την επιβολή κυρώσεων σε ιδιώτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων καθώς και το συνεχή μακροσκοπικό και οργανοληπτικό έλεγχο των χαρακτηριστικών του νερού και του εδάφους των χώρων μέσα και γύρω από την Μαρίνα.

5. Την εγκατάσταση συστήματος παραλαβής των λυμάτων από τα πλοία και την μεταφορά τους στην μονάδα επεξεργασίας.

6. Την διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κλειστού χώρου (ενδεχομένως με σκέπαστρο) και ειδικής υποδομής (απορροφητήρες, φίλτρα) στον χώρο της Μαρίνας, όπου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες απόξεσης και βαφής των σκαφών.

7. Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της όχλησης προς τους περίοικους. Συγκεκριμένα, αναγκαία είναι η τοποθέτηση γυάλινων ηχοπετασμάτων για τον περιορισμό των θορύβων από τις επισκευαστικές εργασίες, η αυστηρή τήρηση του ωραρίου εργασίας και ο σεβασμός στις ώρες κοινής ησυχίας.

8. Τον περιορισμό των ταυτόχρονων εργασιών συντήρησης σε πολλά σκάφη, που αναπόφευκτα αυξάνουν τον βαθμό της όχλησης, την αδυναμία ελέγχου και τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος.

9. Τον εναρμονισμό των κανόνων που διέπουν την λειτουργία της Μαρίνας, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς για την διαχείριση των αποβλήτων και την χρήση επικίνδυνων προς το περιβάλλον υλικών και ουσιών, καθώς και με τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργιάς Τουριστικών Λιμένων (Υ.Α 16/10/2003).

Τέλος, απαραίτητη είναι η συνεχής επαγρύπνηση των πολιτών, των φορέων της πόλης και των αρμόδιων υπηρεσιών για την τήρηση όλων όσα έχει θεσπίσει η πολιτεία αλλά κυρίως για την προστασία και τη διαφύλαξη του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Ο δημόσιος χαρακτήρας της μαρίνας πρέπει να διαφυλαχτεί γιατί εξασφαλίζει την διάχυση των οικονομικών ωφελειών στην πόλη αλλά και την δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου από πλευράς της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα λοιπόν σε αυτή την περίοδο, όπου ο δημόσιος χώρος και η δημόσια περιουσία βάλλονται για να υποβαθμιστούν και να περάσουν ευκολότερα στους ιδιώτες, η λειτουργία και η διαχείριση της μαρίνας οφείλουμε να είναι υποδειγματική.

Το ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου
19/12/13

15.12.13

ΔΣ στις 16/12/13 ώρα 7μμ

Στις 16 Δεκεμβρίου, Δευτέρα και ώρα 7μμ θα πραγματοποιηθεί ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου στην καφετέρια Άνω Κάτω με θέματα:

  • Έκδοση & διάθεση του παραμυθιού
  • Αντιμετώπιση θεμάτων της Μαρίνας
  • Οργάνωση Γενικής Συνέλευσης
Ευχαριστούμε.
Το ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου

13.12.13

Ημερίδα : «Οι προοπτικές καλλιέργειας των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην περιοχή μας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Ανατολής διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:

«Οι προοπτικές καλλιέργειας των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην περιοχή μας»

Εισηγήτρια η Δρ. Ελένη Μαλούπα
Προϊσταμένη Φυτικής Παραγωγής Βορείου Ελλάδος στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό σχολείο της Ανατολής Ιεράπετρας την Κυριακή 15-12-2013 και ώρα 1600

Η προσπάθειά μας στοχεύει στην τεκμηριωμένη ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν και αξιοποιήσουν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά δεδομένου ότι η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία αυτοφυών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και παρουσιάζει ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργειά τους .

Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα προσφερθούν διάφορα αφεψήματα με βότανα του τόπου μας.

Είσοδος ελεύθερη

Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Ανατολής
Τηλ – Fax.28420 41741
e-mail: info@anatolh.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Αγγελάκη Κυριακή,τηλ. 6932027002