21.2.10

Μια φορά και ένα καιρό ήταν η Οικολογία… ...και άλλη μια φορά ο Ελαιώνας.


Ακούμε πολλές φορές ή διαβάζουμε για περιβαλλοντικές επιτροπές, πράσινες υπηρεσίες και άλλα πράσινα άλογα που προβάλλονται ως οικολογικά όργανα κάθε Δήμου, αλλά μας έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι η λειτουργία τους έχει μόνο συμβολική σημασία και η λέξη οικολογία είναι απλά μια ρομαντική ορολογία στο λεξιλόγιό τους. Για όσους δεν γνωρίζουν... Οικολογία = η επιστήμη που μελετά το φυσικό περιβάλλον και τις αμοιβαίες σχέσεις του με τους ζωντανούς οργανισμούς δίνοντας έμφαση στην ισορροπία που πρέπει να έχουν οι σχέσεις αυτές.