7.10.11


ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Παρακάτω  υπάρχει ένα δελτίο τύπου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με το οποίο είμαστε σε γενικές γραμμές σύμφωνοι. Στα μέσα του καλοκαιριού ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος Νίκος Αφορδακός,  είχε για πρώτη φορά την ευκαιρία να δει από κοντά τον τρόπο διαχείρισης  των απορριμμάτων στο νομό Χανίων. Όπως είπε τις επόμενες μέρες στο δημοτικό συμβούλιο και ο ίδιος απορούσε γιατί δεν είχε πάει τόσο καιρό να δει ένα μοντέλο διαχείρισης σαν αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Στην ίδια συνεδρίαση άλλος σύνεδρος αναρωτήθηκε γιατί δεν είχε πάει η περιφέρεια ακόμα. Εμείς ένα χρόνο πριν σαν οικολογική κίνηση  είχαμε προτείνει στην πρώτη μας συνάντηση με το κύριο Αφορδακό να επισκεφτούν αντίστοιχες περιοχές όπως των Χανίων όπου στη διαχείριση
  αστικών στερεών  απορριμμάτων βρίσκονται μπροστά προς το σωστό δρόμο. Τα προηγούμενα δείχνουν αφενός το σημείο μηδέν στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, αφετέρου ότι τουλάχιστον έχουν στρέψει το βλέμμα τους στη σωστή κατεύθυνση. Σήμερα αποσπασματικά ή πιλοτικά μέτρα όπως οι κάδοι για το γυαλί δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση όπως επίσης δεν μπορούμε να αφήσουμε τη μοίρα της ανακύκλωσης στα χέρια ιδιωτών αλλά όπως φαίνεται πρέπει τουλάχιστον οι τέσσερις δήμοι να συνεργαστούν για να οργανώσουν το δικό τους ολοκληρωμένο σχέδιο. Πιθανά εμπόδια είναι η πολιτικές εξαρτήσεις και οι σχέσεις των δημοτικών αρχόντων του νομού με άλλους παράγοντες θεσμικούς ή εξωθεσμικούς.
Στόχος μας να πιέσουμε προς μία τέτοια συνεργασία των δήμων του νομού για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73  Τ.Κ. 721 00  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΗΛ. & FAX 28410-26425
 
Άγιος Νικόλαος, 5 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Νομού Λασιθίου

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ με δεδομένα την παρέλευση πενταετίας από τον προηγούμενο ΠΕριφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), την αποτυχία του να ολοκληρώσει την διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Κρήτης καθώς και την λειτουργία και μη αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ιεράπετρας καταθέτει την ακόλουθη πρόταση για την διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού Λασιθίου.
Από τον Φεβρουάριο του 2006 που τέθηκε σε ισχύ ο προηγούμενος ΠΕΣΔΑΚ έχουν προχωρήσει δράσεις στο Νομό Λασιθίου σχετικές με την διαχείριση των απορριμμάτων, όπως επέκταση του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, εκσυγχρονισμό του ΧΥΤΑ Σητείας και κατασκευή ΣΜΑ Ιεράπετρας, παράλληλα όμως έμειναν ανολοκλήρωτες πολλές δράσεις όπως:
·         Η χωροθέτηση και λειτουργία κεντρικού εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων όπως προβλεπόταν για του τρεις νομούς (Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου)
·         Το κλείσιμο και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Ιεράπετρας, ταυτόχρονα με την λειτουργία του ΣΜΑ Ιεράπετρας
·         Μονάδα επεξεργασίας γεωργικών αποβλήτων στην Ιεράπετρας
·         Την αναμόρφωση της λειτουργίας του ΕΣΔΑΚ και την μετατροπή του σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) με καθαρά τεχνικές κατευθύνσεις και πολιτικές
Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το συντομότερο θα πρέπει να παρουσιαστεί και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός απορριμμάτων Κρήτης και ο οποίος οφείλει να έχει ως όραμα την κοινωνία μηδενικών αποβλήτων και βασικές αρχές και κατευθύνσεις, την Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων, όπως τίθενται και στην οδηγία 2008/98 ΕΚ με σειρά προτεραιότητας (η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική), την Πρόληψη, την Επαναχρησιμοποίηση, την Ανακύκλωση, Άλλου Είδους Ανάκτηση και τέλος την Διάθεση.
Με βάση αυτές τις βασικές αρχές οι προτάσεις  μας για την διαχείριση των απορριμμάτων στον Νομό Λασιθίου περιλαμβάνει:
  1. Το άμεσα κλείσιμο του ΧΑΔΑ Ιεράπετρας και σε μεταβατικό στάδιο η μεταφορά των απορριμμάτων  να κατανεμηθεί στους υφιστάμενους αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ με τις όποιες αναγκαίες μικρές επεκτάσεις τους.
  2. Για τα Αστικά Στερεά Απορρίμματα σε τελικό στάδιο θα πρέπει να προτιμηθεί η λύση της  Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών και κομποστοποίηση των οργανικών, ως απόλυτα συμβατή με τις Οδηγίες της ΕΕ, ως περιβαλλοντικά φιλικότερης (δίχως αέριες εκπομπές και υγρά απόβλητα παρά μόνο αδρανή που διατίθενται σε ΧΥΤΥ), και όχι θερμική επεξεργασία όπως προτείνεται , ως οικονομικότερης και ως κοινωνικά αποδεκτή λύση
  3. Για τα γεωργικά απόβλητα θα πρέπει να κατασκευαστεί η Μονάδα Επεξεργασίας Γεωργικών Αποβλήτων στην Ιεράπετρα
  4. Παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόσει προγράμματα Διαλογής στην Πηγή, συσκευασιών, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρικών στηλών
  5. Να δρομολογήσει συνεργασίες με τα άλλα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ελαστικά – λιπαντικά – συσσωρευτές – αδρανή υλικά – οχήματα τέλους κύκλου ζωής)
  6. Να ασχοληθεί με την συλλογή και την διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων και των υπολειμμάτων κατεδαφίσεων (μπαζών) και χωματουργικών εργασιών και την διαχείριση της λυματολάσπης από τις μονάδες βιολογικών καθαρισμών του Νομού
  7. Και τέλος να προωθήσει προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών του Νομού
  8. Μια πρόταση που θα πρέπει να μελετηθεί είναι η δημιουργία ενός ΦΟΔΣΑ στο Νομό Λασιθίου ,στα πλαίσια λειτουργίας της ΔΕΔΙΣΑ Χανίων, που με καθαρά τεχνικούς όρους, απαλλαγμένος από πολιτικά βάρη και αγκυλώσεις τοπικισμού, ο οποίος θα διαχειριστεί τα απορρίμματα όλου του νομού, εντός της χωρικής ενότητας του.  Η συγκεκριμένη πρόταση θεωρούμε ότι:
·         Θα δώσει μια διέξοδο στην προβληματική διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού που μέχρι τώρα επικρατεί η λογική του κουκουλώματος και της αποφυγής του προβλήματος
·         Είναι συμβατή με τις Οδηγίες της ΕΕ περί ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης των απορριμμάτων και μπορεί να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά κονδύλια
·         Είναι εύκολα εφαρμόσιμη και τεχνικά εφικτή, έχοντας και ως οδηγό τον τρόπο διαχείρισης του Νομού Χανίων (με την πιο ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά φιλική σε εθνικό επίπεδο διαχείριση των απορριμμάτων)
·         Θα βοηθήσει στην αποφυγή επιβολής προστίμου από την ΕΕ για τον ΧΑΔΑ Ιεράπετρας
·         Είναι μακράν οικονομικότερη και περιβαλλοντικά φιλικότερη λύση της προωθούμενη από την Περιφέρεια Κρήτης τεχνολογία της καύσης (μελέτη Λοιζΐδου), που προτείνει μια εξαιρετικά δαπανηρή, μη περιβαλλοντικά φιλικά, μη κοινωνικά αποδεκτή, μη συμβατή από τις Οδηγίες της ΕΕ και προβληματική ως προς την ολοκλήρωση της διαχείριση των απορριμμάτων της Κρήτης και του Νομού μας
·         Είναι επιλογή με καθαρά τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια που προτείνει την συμφωνία όλων των Δήμων του Νομού για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων μας χωρίς Κεντρική ή Περιφερειακή καθοδήγηση και επιβολής μη αποδεκτών από εμάς λύσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου