9.3.14

Επικίνδυνα Απόβλητα στην Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Απο τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν στην Μαρίνα Αγίου Νικολάου προέκυψαν επικίνδυνα απόβλητα! 

Το τμήμα Περιβάλλοντος Λασιθίου ζητά άμεσα από την ΔΑΕΑΝ σε επιπλέον μετρήσεις του θαλάσσιου ύδατος, του θαλάσσιου ιζήματος και του εδάφους στον άμεσα γειτνιάζοντα χώρο της περιοχής καθαρισμού των σκαφών.

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου προς την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ΔΑΕΑΝ. 
______________

ΘΕΜΑ: Απάντηση για καταγγελίες μαρίνας Αγίου Νικολάου
Μετά την υποβολή στην Υπηρεσία μας του πιστοποιητικού αναλύσεων από το φρεάτιο καθαρισμού των σκαφών και με βάση τις (β), (γ) και (δ) σχετικές ΚΥΑ καθώς και τον (ε) σχετικό Νόμο προκύπτει ότι το στερεό υπόλειμμα από το φρεάτιο καθαρισμού, κατατάσσεται στα επικίνδυνα απόβλητα.
Παρακαλούμε άμεσα να μας ενημερώσετε για την ποσότητα του αποβλήτου, τον περιέκτη μέσα στον οποίο αποθηκεύεται, το σημείο που είναι αυτό αποθηκευμένο, το χρονικό διάστημα που παραμένει αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις σας, την έως τώρα διαχείριση του αποβλήτου αυτού καθώς επίσης και την διαχείριση του νερού πλύσης των σκαφών που συγκεντρώνεται στις υπεδάφιες δεξαμενές
Παράλληλα πρέπει να προχωρήσετε σε σύναψη σύμβασης με αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εταιρεία (την οποία και θα μας γνωστοποιήσετε) για την συλλογή, μεταφορά και ασφαλή διάθεση του αποβλήτου καθώς επίσης και στην άμεση σύνταξη και κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των δραστηριοτήτων της μαρίνας.
Παρόλο που όπως προκύπτει από την αυτοψία της υπηρεσίας μας και το πιστοποιητικό αναλύσεων, το συγκεκριμένο απόβλητο έχει μικρή ικανότητα μεταφορά με τον αέρα, χαμηλή εκπλυσιμότητα και η επικινδυνότητα του συνίσταται κυρίως στις περιπτώσεις κατάποσης ή εισχώρησης στο δέρμα, κρίνουμε αναγκαίο για την εξασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος να προχωρήσετε άμεσα σε επιπλέον μετρήσεις του θαλάσσιου ύδατος, του θαλάσσιου ιζήματος και του εδάφους στον άμεσα γειτνιάζοντα χώρο της περιοχής καθαρισμού των σκαφών.
Μέχρι τις απαντήσεις των δειγματοληψιών αυτών οι όποιες εργασίες καθαρισμού των σκαφών να γίνονται αποκλειστικά πάνω από στεγανές επιφάνειες και οπωσδήποτε με χρήση ηλεκτρικής σκούπας.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται τα οριζόμενα στις (β), (γ) και (δ) σχετικές ΚΥΑ καθώς και στον (ε) σχετικό Νόμο.1 σχόλιο:

  1. είναι ένα θέμα που απασχολεί τους κατοίκους της περιοχής, τα επικίνδυνα απόβλητα από τις εργασίες στα σκάφη στη μαρίνα.
    Περίμενα να γράψετε ποιές είναι οι ουσίες που βρέθηκαν... λογικά τα υπολείμματα από τα χρώματα στα σκάφη είναι τοξικά και επικίνδυνα... με την πρόταση να υπάρχουν στεγανές επιφάνειες κάτω δεν λύνεται το πρόβλημα,πρέπει να γίνονται σε κλειστό χώρο... νομίζω ότι έτσι γίνεται παντού πλέον, ώστε αν φυσά νοτιάς να μην μεταφέρονται "οι σκόνες" στην πόλη και τα σπίτια...

    ΑπάντησηΔιαγραφή