26.4.11

«Οι Αμμοθίνες με κέδρα στη νήσο Χρυσή και στην Κρήτη»Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ιεράπετρας, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στα πλαίσια της Πράξης Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες, του ΤΔΕ του ΕΙΝ, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνει στις 04 Μαΐου 2011, στην Ιεράπετρα, επιμορφωτική ημερίδα για ενήλικες, διάρκειας 4,5 ωρών.
Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν μέχρι 60 ενήλικες πολίτες από το νομό Λασιθίου οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αειφόρο διαχείριση και τις σχετιζόμενες με αυτή πρακτικές. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν και σχετική βεβαίωση συμμετοχής.
Τίτλος της ημερίδας είναι: «Οι Αμμοθίνες με κέδρα στη νήσο Χρυσή και στην Κρήτη».
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας (http://kpe-ierap.las.sch.gr/) και να την στείλουν ηλεκτρονικά (mail@kpe-ierap.las.sch.gr) ή με φαξ (28420 23160) στο ΚΠΕ Ιεράπετρας. Για υπερνίκηση γραφειοκρατικών διαδικασιών μπορούν να δηλώσουν ακόμη τη συμμετοχή τους και προφορικά στα τηλέφωνα 28420 23103 και 28420 24684. ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Μαίου 2011 στο ΚΠΕ Ιεράπετρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 04 ΜΑΙΟΥ 2011

Διοργανωτής: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Οι Αμμοθίνες με κέδρα στη νήσο Χρυσή και στην Κρήτη»
 
Τετάρτη 04 Μαΐου 2011

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΠΕ Ιεράπετρας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

16:30-16:45 Εγγραφές – Έναρξη Ημερίδας 

16:45-17:00 Παύλος Δασκαλάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, Στράτος Μυλωνάκης, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, «Καλωσόρισμα – Στόχοι της ημερίδας».

17:00-17:45 Παύλος Δασκαλάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, Στράτος Μυλωνάκης, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, «δύο παιχνίδια γνωριμίας – δύο παιχνίδια εμπιστοσύνης»

17:45-19:45 Καζάκης Γιώργος, Δασολόγος, συντονιστής του προγράμματος Junicoast, Ghosn Dany, Γεωπόνος, Ρεμούνδου Ηλέκτρα, Τεχνολόγος Γεωπονίας, ερευνητές του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων: Το πρόγραμμα Junicoast «Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)» (LIFE07NAT/GR/000296), που υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δασών Χανίων και Λασιθίου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Δράσεις προστασίας και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του προγράμματος.

Συζήτηση - τοποθετήσεις παρευρισκόμενων

19:45–20:00 Διάλλειμα- καφές

20:00-20:45 Παύλος Δασκαλάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, Στράτος Μυλωνάκης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, «Τα προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης και οι δράσεις του ΚΠΕ Ιεράπετρας.
Παρουσίαση του δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου», που συντονίζει το ΚΠΕ Ιεράπετρας. Στα πλαίσια του οποίου, μελετώνται οι υγρότοποι της Κρήτης και προγραμματίζεται επίσκεψη στη νήσο Χρυσή για μελέτη του συστήματος των αμμοθινών και του υγρότοπου της Χρυσής. 

20:45 – 21:00. Αξιολόγηση εργασιών ημερίδας

21:00 Λήξη ημερίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου