9.5.15

Δελτίο Τύπου 9/5/2015: Χωροθέτηση και μίσθωση των θέσεων στον Αλμυρό


Δελτίο Τύπου 9/5/2015

Στις 4 Μαϊου 2015 και μετά από επικοινωνία του προέδρου της Δ.Α.Ε.Α.Ν. με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου, έγινε ερώτημα σχετικά με τους περιορισμούς για την θέση μίσθωσης επί του Αιγιαλού στην παραλία και υγρότοπο του Αλμυρού, από την Δ.Α.Ε.Α.Ν. προς επιχείρηση που βρίσκεται ανατολικά της παραλίας.

Ο πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Α.Ν. επισύμανε την σημασία διαφύλαξης του υγροτόπου και ζήτησε την έγκριση εκ μέρους της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου για την χωροθέτηση της μίσθωσης.

Ως προς απάντηση στάλθηκε στις 7 Μαϊου 2015 η παρακάτω επιστολή από το Δ.Σ. της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου:

7 Μαϊου 2015

Σχετικά με την χωροθέτηση και μίσθωση των θέσεων στον Αλμυρό θεωρούμε ότι δεν είναι απλά θέμα νομοθετικό αλλά σεβασμού και διαφύλαξης του υγρότοπου ως σημαντικό κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου δεν είναι αρμόδια υπηρεσία ώστε να δώσει έγκριση σε αυτή την χωροθέτηση. Θα πρέπει βέβαια να ληφθούν υπόψιν όλοι οι νόμοι που διαφυλάσουν τις περιοχές άγριας ζωής αλλά και να φροντίσουν ολες οι αρμόδιες υπηρεσίες ωστε να μην υπάρξει ζημιά στο οικοσύστημα της περιοχής, δηλαδή να επηρεαστεί η πανίδα, η χλωρίδα και το γεωγραφικό φυσικό τοπίο.

Βάση του ΠΔ και τα γεωχωρικά δεδομένα υγροτόπων προκύπτει ότι η έκταση που νοικιάζει από το δήμο η επιχείρηση είναι όλη εντός των ορίων του υγρότοπου. Οι όποιες επεμβάσεις εκεί θα πρέπει να πληρούν τους όρους, προϋποθέσεις και απαγορεύσεις που προβλέπει το ΠΔ, αλλιώς το ΠΔ προβλέπει κυρώσεις.

Τα ομπρελοκαθίσματα εκεί και κυρίως το Beach Voley δεν επιτρέπουν να αναπτυχθεί βλάστηση. Η διπλανή θέση που είναι να δημοπρατηθεί θα πρέπει να είναι εκτός των ορίων που θέτει το ΠΔ. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε το ΠΔ ώστε να είστε σύννομοι.

Τα γεωχωρικά δεδομένα (.shp, .gml, .kml) για τους υγρότοπους που περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών, νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012) είναι στην ιστοσελίδα των Δημόσιων, Ανοικτών Δεδομένων.

Το Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών, νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα τουΕθνικού Τυπογραφείου.

Η προσπάθεια ανάδειξης και προστασίας του υγροβιότοπου Αλμυρού μπορεί να φέρει πολλά θετικά αποτελέσματα ως προς το φυσικό περιβάλλον και βέβαια θετικό αντίκτυπο στον πολιτισμό και τον τουρισμό της περιοχής μας.

Με γνώμονα τα παραπανω δεν χρειάζεται έγκριση ή νομιμότητα αλλά θέληση, στόχευση και επιτακτικότητα στην εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης των υγροτόπων του Δήμου μας, όπως είναι και ο υγρότοπος του Καλού Χωριού.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ευχαριστούμε.

Αλέξης Μαντάς
Πρόεδρος
Για το Δ.Σ. της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου