1.4.14

Απολογισμός & Κάλεσμα - Τετάρτη 2/4 στις 6μμ στο Βότσαλο


Στην 1η Συνέλευση της Οικολογική Κίνησης Μιραμβέλλου για το 2014 έγινε μια απολογιστική τοποθέτηση του Δ.Σ. και μετέπειτα συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις και απόψεις από τα μέλη που συμμετείχαν. Λόγω χρόνου δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε και σε εκλογές για το νέο Δ.Σ. για αυτό κανονίστηκε αυτή η 2η συνέλευση αύριο Τετάρτη 2/4 στο Βότσαλο. Επίσης για να διευρύνουμε την συμμετοχή νέων ατόμων δώσαμε κάποιο χρονικό διάστημα στην διοργάνωση της.

Θα θέλαμε να επισυμάνουμε ότι κάθε συμμετοχή στην συνέλευση είναι που θα καθορίσει και την δύναμη που θα έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν. Θεωρούμε ότι μια κίνηση πολιτών μπορεί να πετύχει περισσότερα από τον καθένα μας μεμονωμένα. 

Καλούμε λοιπόν, αύριο Τετάρτη 2/4 στις 6μμ στο Βότσαλο, τους κατοίκους του Πάνω και Κάτω Μιραμπέλλου... από Μίλατο, Νεάπολη, Φουρνή μέχρι Κριτσά, Λακώνια και Καλό Χωριό, να συμμετέχουν σε μια κίνηση που σκοπό έχει την διάσωση και προστασία του φυσικού μας τόπίου αλλά και πολιτισμού μας, σε ένα τόπο που καθημερινά δέχεται απειλές, αλλά και που έχει τόσους κρυμμένους θυσαυρούς για να απολαύσουμε με σεβασμό, βιώσιμα και προς όφελος όλων.

Παραθέτουμε παρακάτω τον απολογισμό που έγινε στην 1η γενική συνέλευση για το 2014.

Απολογισμός Oικολογικής Kίνησης Μιραμβέλλου 2012-2013.
Κάνοντας μία αναδρομή της δράσης της ΟΚΜ τα δύο τελευταία χρόνια, εύκολα παρατηρούμε ότι τόσο ο αριθμός όσο και η φύση των θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκε η κίνηση οδηγούν σ’ ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ΟΚΜ ήταν εκεί στα μικρά και μεγάλα ζητήματα, από φυτεύσεις στα σχολεία και παρεμβάσεις σε θέματα τουρισμού και ανάπτυξης (βλ. Λιμένας Blue Palace) ως μεγαλύτερα και γενικότερα ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν το τοπικό επίπεδο, όπως οι ΒΑΠΕ και οι επενδύσεις fast track.
Ο κατάλογος των θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκε η ΟΚΜ είναι μεγάλος: Αστικό πράσινο, πρόσβαση στις ακτές, υδροβιότοποι, fast track, χωροταξικά, Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενέργεια, ΤΑΥΠΕΔ εκποίηση περιοχών φυσικού κάλους, παιδικό φεστιβάλ, διαχείριση αδέσποτων ζώων, φώκιες στον τόπο μας, Αλμυρός Καλό χωριό υγροβιότοποι πάνω Μιραμβέλλου, φυτεύσεις, ανάδειξη Μάμαλο Ρουσα λίμνη, Λιμενικά στην Πλάκα, Δάσος Κρούστα, Ένωση πολιτιστικών συλλόγων Μιραμβέλλου, οικοεκδρομές, φυτεύσεις με σχολεία, Πολιτισμός- Έκδοση βιβλίου- Παχιά άμμος- δασάκι Κουτσουρά Φεστιβάλ, ντόπιοι σπόροι, χημικά Συρίας,οικονομία τουρισμός περιβάλλον, περιφερειακός σχεδιασμός για τα απορρίμματα, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, φυσική καλλιέργεια, κατσίγαρος, διατροφή, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, νερό ΔΕΥΑΝ, Μαρίνα.
Σχέσεις και συνεργασίες με πολιτιστικούς συλλόγους , με οικολογικές κινήσεις και οργανώσεις αλλά και τοπικούς φορείς της πόλης , Δήμος επιμελητήρια συνδικαλιστικές οργανώσεις και επαγγελματικούς φορείς.

Μέσα από την ενασχόληση με τα παραπάνω θέματα, αναδείχθηκε το γεγονός πως η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το περιβάλλον αφορά το σύνολο της ζωής του (οικονομία-πολιτισμός-κοινωνία) και δεν είναι μία ελιτίστικη ενασχόληση που αφορά στους λίγους.


Ο δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας της ΟΚΜ (ανοικτά ΔΣ με ισοτιμία όλων των μελών της οικολογικής κίνησης που ήθελαν να παρευρεθούν), το κλίμα εμπιστοσύνης –ειλικρίνειας και η ανεξαρτησία από συμφέροντα κάθε είδους προσδίδει μια δυναμική στην οικολογική που την κουβαλάει χρόνια.

Ξεχωριστή σελίδα αποτέλεσε η πραγματοποίηση του Φεστιβάλ της Οικολογικής, όπου όλα τα προηγούμενα θέματα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, αναδεικνύοντας διαφορετικές πλευρές τους και βοηθώντας στην αποκρυστάλλωση απόψεων και θέσεων.

Είναι γεγονός ότι η επιτυχής πραγματοποίηση ενός τέτοιου είδους Φεστιβάλ αποτέλεσε υπέρβαση των δυνατοτήτων της ΟΚΜ, η οποία επιτεύχθηκε μέσα από την ομαδική δουλειά και την ανιδιοτελή προσφορά.

Ωστόσο, η ενασχόληση με όλα τα παραπάνω θέματα, με αποκορύφωμα τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, ανέδειξε και μία σειρά από προβλήματα και αδυναμίες. Μέσα από την ανασκόπηση των δύο τελευταίων χρόνων, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι το Φεστιβάλ αποτέλεσε σημείο καμπής για την Κίνηση, καθώς έκτοτε η αποτελεσματικότητα της ομάδας μειώθηκε αισθητά. Η κόπωση που ακολούθησε την υπερπροσπάθεια της διοργάνωσης δεν επέτρεψε την αποκόμιση των καρπών της επιτυχίας και η ομάδα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την δυναμική που δημιουργήθηκε τόσο σε επίπεδο προσέγγισης νέων μελών όσο και στην αποτύπωση του πλούσιου υλικού που παρουσιάστηκε. Κυρίως όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία επαναδιατύπωσης των στόχων της Κίνησης και των τρόπων επίτευξης τους.

Τους τελευταίους δύο μήνες έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης νέων μελών, με στόχο την ενασχόληση τους με θέματα τα οποία θα ήθελαν να προτάσσουν αυτοί ως κυρίαρχα. Ωστόσο η προσπάθεια αυτή εγκαταλείφθηκε.

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στα ΔΣ μειώθηκε αισθητά τους τελευταίους 8 μήνες, γεγονός που οφείλεται αφενός σε παράγοντες που προαναφέρθηκαν, αφετέρου σε μία αδυναμία του ΔΣ να προετοιμάσει σωστά τα θέματα και να οργανώσει αποτελεσματικότερα τα ΔΣ.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτήν την περίοδο γίνονται ζυμώσεις ενόψει των Δημοτικών εκλογών, τις οποίες η ΟΚΜ δεν παρακολουθεί. Η παρέμβαση της ΟΚΜ στα Δημοτικά δρώμενα θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα, με επαφή και συζήτηση με όλες τις σχετικές ομάδες-κινήσεις. Έτσι η ΟΚΜ μπορεί να επηρεάσει τις απόψεις επί των θεμάτων του ενδιαφέροντος της, πάντα σε συμφωνία με τους στόχους της, ενώ θα έχει και αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μελλοντικά θέματα.

Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης και της εκλογής νέου ΔΣ και έχοντας υπόψη τις παραπάνω επιτυχίες αλλά και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τους στόχους στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί για το επόμενο διάστημα η ΟΚΜ:
  1. Οργανωτική επάρκεια. Οργανωμένη καταγραφή όλων των τρεχόντων και εκκρεμών θεμάτων και διατύπωση άποψης επί αυτών. Διερεύνηση δυνατότητας δράσεων επί αυτών. 
  2. Αύξηση ενεργών μελών. Οργάνωση συγκεκριμένου σχεδίου για προσέγγιση νέων μελών και ενεργοποίηση των παλαιών. 
  3. Εξωστρέφεια. Επαφή με τις κινήσεις για τις Δημοτικές Εκλογές αλλά και με άλλες ομάδες (Πολιτιστικοί Σύλλογοι κλπ) 
  4. Κατάρτιση προγράμματος ΔΣ και προγράμματος Δράσεων τουλάχιστον ανά τρίμηνο (επιθυμητό ανά εξάμηνο). Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό αφού προηγουμένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων. 
Εν κατακλείδι είναι σημαντικό η προσπάθεια που έγινε τα πέντε τελευταία χρόνια να ενδυναμωθεί και να συνεχίσει να βγάζει βλαστάρια.

Το ΔΣ της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου