9.4.12

Το ψήφισμα από την χθεσινή συνάντηση στο Κράσι για το θέμα του Υβριδικού - Υδροηλεκτρικού


ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Με το παρόν κείμενο που συνυπογράφουμε κάτοικοι και φορείς της περιοχής ,θέλουμε να εκφράσουμε την κάθετη αντίθεσή μας στη σχεδιαζόμενη φαραωνική επένδυση στον τόπο μας ,όπου:
  • Θα αλλοιώσει και θα καταστρέψει το περιβάλλον μας με το χαρακτη-ρισμένο εξαιρετικά σπάνιας ομορφιάς και μοναδικής βιοποικιλότητας παρθένο Αζιλακόδασος αλλά και το εξίσου σπάνιας ομορφιάς Πρινό-δασος ,διαταράσσοντας ανεπανόρθωτα το υπάρχον οικοσύστημα.
  • Θα αφαιμάξει ενεργειακά τον τόπο μας δεσμεύοντας το ζωτικό αγαθό του νερού χρησιμοποιώντας δυο (2) τσιμεντένιες υδατοδεξαμενές βάθους 30 και 38 μέτρων ,με οπλισμένο σκυρόδεμα επιφάνειας 57,6 και 51,2 στρεμμάτων (σε σεισμογενή περιοχή!),η δε ποσότητα νερού που θα δεσμευτεί είναι όσο το προβλεπόμενο ποσό της ετήσιας κατανάλωσης του συνόλου των ξενοδοχείων του Δήμου Χερσονήσου (1.200.000 κ.μ.). Ας σημειωθεί ότι εδώ εδράζεται το 12% των εγκαταστάσεων του ελληνικού τουρισμού.
  • Θα καταστρέψει την οικονομία μας που βασίζεται κατεξοχήν στον τουρισμό .Το όλο έργο επιβαρύνεται επιπροσθέτως με την εγκατάσταση 41 ανεμογεννητριών που προβλέπεται να τοποθετηθούν στην κορυφο-γραμμή της Σελένας ,στο Αζιλακόδασος ,στις βόρειες υπώρειες του Λασιθίου και στο Πρινόδασος στο Κράσι.
  • Θα διχάσει την τοπική κοινωνία που καθότι αγνοεί την πραγματική διάσταση του θέματος πιστεύει σε απατηλές υποσχέσεις της εταιρείας που προωθεί την επένδυση.
  • Θα καταργήσει στην πράξη το δικαίωμα του δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα της ιδιοκτησίας των δεσμευμένων εκτάσεων.

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε άμεσα από το Δήμο Χερσονήσου:Να κάνει ένσταση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης όπως ήδη αποφάσισε να πράξει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Νικολάου με ομόφωνη απόφασή του στις 4/4/12 ,ενημερώνοντας παράλληλα τους κατοίκους των περιοχών που εμπλέκονται στο όλο έργο για τις πραγματικές επιπτώσεις του συνυπολογίζοντας το περι-βαλλοντικό κόστος, τη βιωσιμότητά του και τις πραγματικές συνέπειες στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των όποιων ενεργειακών αποθεμάτων.

Σε καμία περίπτωση δε θα δεχτούμε :1)Να παίρνονται αποφάσεις ερήμην μας με πρόσχημα την οικονομική κρίση και με άλλοθι την πράσινη ανάπτυξη.
2)Να καταστρέφεται η φυσιογνωμία του νησιού μας με ότι αυτό συνεπάγεται και
3)Να προσφέρονται βορά στις αρπαχτικές διαθέσεις ξένων εταιρειών, εμπλεκόμενων ομίλων και εταιρειών (υποτίθεται λαϊκής βάσης ), οι ζωτικοί πόροι, τα ενεργειακά αποθέματα και τα εδάφη του τόπου μας.

Κράσι 8/4/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου