2.2.12

Υπογραφή σχεδίου ΠΔ για την προστασία των υγροτόπωνΥπογράφηκε σήμερα το Προεδρικό Διάταγμα που είχε δοθεί προς διαβούλευση και με το οποίο αναγνωρίζονται νομικά οι χάρτες 380 νησιωτικών υγρότοπων μεταξύ των οποίων Αλμυρού, Δρήρου, Αγίου Κων/νου, Λατούς, Καλού Χωριού (Δυστυχώς αφήνει απ' έξω κάποιους μικρούς).

Οι χάρτες, που κατοχυρώνονται πλέον από το  Προεδρικό Διάταγμα, έχουν σαφή οριοθέτηση των υγροτόπων, με συντεταγμένες σε WGS84 και ΕΓΣΑ87 και είναι διαθέσιμοι από τον ΟΚΧΕ. Μπορούμε λοιπόν, να ξέρουμε πλέον με ακρίβεια την προστατευόμενη περιοχή.

Το  Προεδρικό Διάταγμα  καθορίζει επακριβώς τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται καθώς και το ποιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την προστασία τους.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι απαγορεύοντα οι εργασίες δόμησης και ειδικότερα η ανέγερση οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής κατασκευής που δεν σχετίζεται άμεσα με την προστασία και διατήρησή τους, την επιστημονική παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησής τους και την περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών.

Εδώ το κείμενο της διαβούλευσης : http://www.opengov.gr/minenv/?p=1838)
Εδώ οι χάρτες : http://geodata.gov.gr/maps/?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου