10.12.11

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΓΕΠ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε) διοργανώνει στο Ηράκλειο Κρήτης ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή της ΕΥΓΕΠ στην τοπική ανάπτυξη». 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 5:30 μ.μ., στην αίθουσα «Ανδρόγεω» του Δήμου Ηρακλείου, όπου θα παρουσιαστούν τα πρώτα βήματα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) από τη δημοσίευση του Νόμου 3882/2010 έως σήμερα, η συμβολή των γεωχωρικών δεδομένων στην ανάδειξη πολιτιστικών σκοπών και η χρησιμότητα της δημιουργίας βάσης γεωχωρικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του πολίτη με τη συμμετοχή του ίδιου του πολίτη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση όλων των φορέων της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών, που παράγουν, διαχειρίζονται ή χρησιμοποιούν την γεωπληροφορία για το πεδίο εφαρμογής του νόμου 3882/2010 και των νέων όρων διαλειτουργικότητας και κοινοχρησίας που εισάγονται στην προμήθεια και το διαμοιρασμό των γεωχωρικών δεδομένων. Θα παρουσιαστούν, επίσης, οι νέες δυνατότητες και τα οφέλη που προκύπτουν από την δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και το άνοιγμα των δεδομένων ειδικά για την ανάπτυξη και τουριστική προβολή της περιοχής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και παραδείγματα καλής πρακτικής με άμεσα οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ανοιχτή εκδήλωση αποτελεί μέρος της σειράς των Επιμορφωτικών Ημερίδων που συνδιοργανώνουν ανά την επικράτεια ο Ο.Κ.Χ.Ε και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), με θέμα την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3882/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και διεξάγεται αμέσως μετά το πέρας του αντίστοιχου πρωινού σεμιναριακού σκέλους της ημερίδας στην Κρήτη. 

Το σκέλος αυτό θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «capsis astoria», με ώρα έναρξης στις 8:30 π.μ. και αφορά τα στελέχη, κι ειδικότερα τα μέλη των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.), των Δήμων, των Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανθρώπους που ο Ο.Κ.Χ.Ε, ως θεματοφύλακας της γεωχωρικής πληροφορίας στην Ελλάδα, τους θεωρεί φυσικούς και άμεσους συνεργάτες του στην υλοποίηση του εξέχουσας σημασίας και κρισιμότητας έργου της ΕΥΓΕΠ. 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο κάλεσμα του Ο.Κ.Χ.Ε. θα αποτελέσει τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο και όλο το στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού.


ΠΡΟΓΡΑMMA ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ηράκλειο, Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Η συμβολή της ΕΥΓΕΠ στην τοπική ανάπτυξη

17:30 – 17:45 Προσέλευση 

17:45 – 18:30 Χαιρετισμοί 

Αθανάσιος Καρούντζος, Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Γιάννης Κουράκης, Δήμαρχος Ηρακλείου 
Γιώργος Μουτεβελής, Πρόεδρος ΟΚΧΕ 
Ινιωτάκης Πέτρος, Πρόεδρος ΤΕΕ/τμήμα Ανατολικής Κρήτης
Χαράλαμπος Χατζηβασίλης, Πρόεδρος ΣΔΑΤΜ Κρήτης18:30 – 18:45 Αλίκη Φατούρου, Προϊσταμένη Υπηρεσιών ΟΚΧΕ 
«Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης ΟΚΧΕ 2011-2013»

18:45 – 19:00 Καλλιόπη Πεδιαδίτη, Ειδικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος ΟΚΧΕ 
«Απαντώντας στην κρίση με ανοικτά δεδομένα – Δημιουργώντας την 
ΕΥΓΕΠ»

19:00 – 19:15 Ελένη Γρηγορίου, Στέλεχος Δ/νσης Γεωπληροφορικής ΟΚΧΕ 
«Η διαχείριση της γεωπληροφορίας μετά το Ν. 3882/2010 και την Οδηγία INSPIRE, με απλά λόγια»

19:15 – 19:30 Κων/νος Χαμηλοθώρης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Στέλεχος του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
«Τοπικές υποδομές χωρικών δεδομένων, απαραίτητο συστατικό για την ΕΥΓΕΠ. Οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ» 

19:30 –19:45 Γιώργος Μακρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Συνεργάτης 
Aga -h:Aeronautical Geological Applications SA 
« Η χρήση των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών για χαρτογράφηση – Οι νέες τάσεις»

19:45 – 20:00 Καλούστ Παραγκαμιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης του WWF 
«Οι νησιώτικοι υγρότοποι της Ελλάδας και η πρωτοβουλία του WWF Ελλάς για τη διατήρησή τους»

20:15 – 20:30 Γιώργος Αλεξάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης
«ΕΥΓΕΠ και Χωροταξία»

20:30 – 20:45 Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 
«Η εφαρμογή των γεωχωρικών δεδομένων στα συγκοινωνιακά δίκτυα»

20:45 – 21:00 Κλείσιμο εκδήλωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου