30.11.11

Προτάσεις Ο.Κ.Μ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγ. Νικολάου 2012-201

Τα στενά χρονικά περιθώρια εντός των οποίων έγινε πρόσκληση ενημέρωσης και παρέμβασης από το Δήμο, δεν μας επιτρέπουν, παρά τη θέληση μας, να υποβάλλουμε και να παρουσιάσουμε αναλυτικές προτάσεις σε όλα τα πεδία και τις θεματικές ενότητες.
Με τον ανωτέρω περιορισμό, από τη μελέτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει δημοσιευτεί, θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί περισσότερα αναγκαία έργα.

Προτείνουμε τα παρακάτω: 1) Στο μέτρο 1.3 για την Προστασία, ανάδειξη φυσικών πόρων και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών να συμπεριληφθούν όλοι οι υγρότοποι του Δήμου και οι όποιοι συμπεριλαμβάνονται στο ΣΧΟΟΑΠ.
Συγκεκριμένα στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής περιβάλλοντος παρουσία της WWF πάρθηκε ΟΜΌΦΩΝΗ απόφαση για την διενέργεια διαχειριστικής μελέτης για τον Αλμυρό και την σύσταση φορέα Διαχείρισης.

Προτείνουμε εντός της 3ετίας να συμπεριληφθούν ικανά κονδύλια τόσο για Μελέτη Διαχείρησης της κάθε προστατευόμενης περιοχής, όσο και για αναγκαίες παρεμβάσεις διαμόρφωσης και ανάδειξης.

Να δημιουργηθεί φυλλάδιο που να συμπεριλαμβάνει όλο το δίκτυο των υγροτόπων του Δήμου, να γίνουν οι ανάλογες σημάνσεις και οι ανάλογες περιφράξεις, παρόμοιες με τον Αλμυρό. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό από την WWF και από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Να προστεθούν οι Υγρότοποι του Πάνω Μεραμπέλου ( Αγ.Κωνσταντίνος-Παρακαλούρι, Δρήρος, Κουρούνες, Αγ.Αντώνιος, Δωριές κλπ ), τόσο στο Εισηγητικό μέρος του Σχεδίου, όσο και στους πίνακες δράσεων με σχετικά κονδύλια

Γενικότερα στο μέτρο 1.3 πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι προστατευμένες περιοχές του Δήμου, είναι ένας πλούτος που με την ανάλογη προώθηση του ωφελεί τον τουρισμό.


2) Αναφέρονται γενικά οι Περιοχές Natura, μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και το οροπέδιο Καθαρού, συγκεκριμένα είναι αναγκαία η προώθηση της δημιουργίας Παλαιοντολογικού μουσείου, τα ευρήματα που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στο φως είναι τεράστιας σημασίας. Αυτή την στιγμή ένας επισκέπτης στο οροπέδιο Καθαρού το μόνο που αντικρίζει είναι μια τεράστια γεωργική έκταση ασύγκριτης ομορφιάς αλλά με μια ανεξέλικτη δόμηση και φεύγει χωρίς να έχει μάθει για την αξία αυτής της περιοχής. Ενώ οι δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει είναι πάρα πολλές από Ήπιες παρεμβάσεις, Εναλλακτικές δράσεις, Μονοπάτια, Μουσείο, ποδηλατοδρόμους κλπ.

Γενικά προτείνεται η υλοποίηση διαχειριστικών μελετών για όλες τις προστατευόμενες περιοχές του δήμου, με σκοπό την προστασία και την ανάδειξή τους. Ο Δήμος θα μπορούσε να αντλεί ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους μέσω από την ανάδειξή τους από τον τουρισμό. Θεωρούμε πως αυτές οι μελέτες είναι σημαντικό να υλοποιηθούν πριν την οποιαδήποτε άλλη μελέτη για καινούριες υποδομές μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου.  

3) Στο μέτρο 1.1.1.1 για το οικιστικό περιβάλλον αναφέρεται ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων για την περιοχή του Σταυρού. Η περιοχή του Δήμου μας όμως προσφέρεται για ένα ευρύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ιδιαίτερα για διαδρομές εκτός από το κέντρο της πόλης όπως είναι από τα Φανάρια Κριτσάς μέχρι την Αμμουδάρα, σε όλο το παραλιακό μέτωπο μέχρι και την Ελούντα που είναι μια όμορφη διαδρομή.

Κυκλοφοριακό : Προτείνουμε να μπουν κονδύλια για την κατασκευή περιφερειακών πάρκινγκ ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κυκλοφοριακή φόρτιση εντός του αστικού ιστού της πόλης μας.

4) Μονοπάτια ,υπάρχει ένα δίκτυο παλαιόν καλντεριμιών σε όλα τα χωριά του Δήμου με μεγάλη ιστορική σημασία. Η προστασία τους και η ανάδειξη τους είναι απαραίτητη. Ένα φυλλάδιο που θα τα αναδεικνύει και μια χαρτογράφηση τους είναι μια καλή λύση. Όλα αυτά τα μονοπάτια έχουν καταγραφεί αναλυτικά από τον φυσιοδίφη Αφορδακό Γεώργιο.

5) Περιοχή Ελαιώνα. Αναθεώρηση του στόχου 1.1.2.7 για το κονδύλι της μελέτης των 300.000,00 από Ιδιους Πόρους (!!!) τη στιγμή που υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις με ελάχιστο κόστος, βασισμένες στη φιλοσοφία της Φυσικής Δόμησης. Η περιοχή προστατεύεται από τη δασική νομοθεσία και προσφέρεται να λειτουργήσει ως μοντέλο με πανελλαδική αναφορά.
Επίσης υπάρχει αναφορά σε μια ανάπλαση για την ίδια περιοχή του Λάκκου που ανέρχεται 3.000.000,00 ευρώ ( μέτρο 1.1.1.21) παρόλο που η συγκεκριμένη περιοχή έχει απασχολήσει αρκετά την πόλη μας τον προηγούμενο καιρό. Έχουν μαζευτεί πάνω από 1.000 υπογραφές συμπολιτών και κατοίκων της περιοχής που δεν δέχονται τα σχεδία τσιμεντοποίησης που είχαν δημοσιοποιηθεί για  την συγκεκριμένη περιοχή. Στο σχεδιασμό σας αναφέρεστε σε μια ανάπλαση χωρίς διευκρίνηση. Τα ποσά όμως που έχετε υπολογίσει φανερώνουν ότι σχεδιάζεται την δημιουργία υπόγειου πάργκιγκ. Εχετε ήδη ενημερωθεί υπηρεσιακά αλλά το αναφέρουμε ξανά ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας που απαγορεύει τη δημιουργία υπόγειου πάργκινγ σε δημόσιου χώρους πρασίνου. (Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον-246

 Η πρόταση μας για τον χώρο αυτό είναι να αναδεχθεί σαν χώρος πρασίνου, να ανακαινιστεί το πέτρινο κτίσμα που υπάρχει ήδη μέσα στον χώρο με τις τεχνικές τις φυσικής δόμησης, να συντηρηθεί ο νερόμυλος και να φωταγωγηθεί., να γίνουν κατάλληλες και ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις κλπ 

6) Στην περιοχή του νέου ΚΤΕΛ, μια καινούργια και αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης, υπάρχει ένας χώρος όπου ο δήμος τον χρησιμοποιεί για πάργκιγκ των μηχανημάτων του. Όμως ο χώρος αυτός σύμφωνα με το σχέδιο πόλης έχει χαρακτηριστεί σαν χώρος πρασίνου. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι τα παιδιά της περιοχής εισέρχονται μέσα στον χώρο και σκαρφαλώνουν στα μηχανήματα. Αναγκαία λοιπόν η ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου σαν ένας χώρου πρασίνου για παιδιά.

7) Θαλάσσιο Περιβάλλον. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο δήμος της Κρήτης με της περισσότερες παραλίες, με τον κόλπο του Μεραμβέλλου που κρύβει ένα τεράστιο θαλάσσιο πλούτο, συχνά τον επισκέπτονται δελφίνια, χελώνες καρέτα –καρέτα ακόμα και φώκιες μονάχους μονάχους, παρά τις καταστροφές που έχει υποστεί από υπεραλίευση, διαμορφώσεις ακτογραμμής. Η πρώην νομαρχία Λασιθίου είχε ξεκινήσει μια μελέτη για την δημιουργία ενός τεχνητού ύφαλου έτσι ώστε να βοηθήσει στην αναζωογόνηση του κόλπου του Μιραμβέλλου. Η διαδικασία αυτή με τις αλλαγές του Καλλικράτη πέρασε στη δικαιοδοσία του δήμου. Υποχρέωση λοιπόν του δήμου να συνεχίσει την διαδικασία για την δημιουργία του.

8) Διαχείριση απορριμμάτων. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε την ένταξη της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ» στο Ε.Π. ΚΝΑ 2007-2013 (Κωδ. Θ.Π.61) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με Α.Π.2202/04-06-2010. Η πράξη έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 334.858,00 Ευρώ από την οποία το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης είναι 272.242,00 Euro. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος της πράξης είναι η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Προτείνουμε να μπεί κάτι παρόμοιο στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου.
Προτείνουμε επίσης την χρήση κάποιων δημόσιων χώρων ως σημεία κομποστοποίησης. Για να μπορούν οι κάτοικοι να φέρνουν όλα τα οργανικά τους υλικά για κομποστοποίηση ώστε να μήν καταλείγουν άχρηστα σε μία χωματερή, αλλά να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται.

9) Πλάζ ΕΟΤ. Προτείνουμε να γίνει μελέτη και έργα στο χώρο αυτό με στόχο ένα πολυθεματικό παιδικό πολύχωρο, που τόσο έχει ανάγκη η πόλη μας. Θα μπορούσαν να στεγαστούν οι πολιτιστικοί συλλόγοι και οι άλλοι φορείς του δήμου ωστε να λειτουργεί και σαν πολιτιστικό στέκι, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό του τόπου μας μέσα από δράσεις που θα μπορούν να γίνονται συχνά στο χώρο.  

10) Εξοικονόμηση ενέργειας. Προτείνουμε δράσεις εξοικονόμησης στα σχολεία και γενικά στα δημόσια κτίρια, μέσω της χρήσης ΑΠΕ. (συγχρηματοδότηση, αξιοπίηση προγραμμάτων).

11) Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών. Είναι απαραίτητος ο εμπλουτισμός του στόχου 1.3.3..Προτείνουμε να γίνει μια γενικότερη ενημέρωση πάνω σε όλα τα θέματα που θα πρέπει να έχουν γνώση οι πολίτες όπως: την ανάγκη και τους τρόπους προστασίας των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της περιοχής, για την άμεση υγεία και ποιότητα ζωής μας και των επόμενων γενιών (πχ υγρότοποι, δάση, θάλασσια οικοσυστήματα κλπ), σωστή ενημέρωση για την ρίψη των απορριμμάτων τους (μπάζα, ειδικοί χώροι κομποστοποίησης, ανακυκλώσιμα υλικά κλπ), και ενημέρωση για τις επιπτώσεις των βιομηχανικών αιολικών πάρκων στο περιβάλλον και την υγεία μας καθώς είναι πολύ επίκερο θέμα.


Οικολογική Κίνηση Μιραμβέλλου - Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου