8.7.11

Υπογράψτε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και η ΚΥΑ για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Διαμαρτυρία συλλογής υπογραφών προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε το Μάιο του 2011 την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων στους πιθανά καρκινογόνους παράγοντες για τον άνθρωπο. Παράλληλα το Ευρωκοινοβούλιο αναγνώρισε την επικινδυνότητα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και πρότεινε την αναθεώρηση των ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία αρχικά στα 0,6 volts/μ και αργότερα στα 0,2 volts/μ. 

Όμως, το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το ελληνικό Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την «Διαδικασία αδειοδότησης εγκατάστασης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών» δεν μειώνει τα ελληνικά όρια ακτινοβολίας τα οποία κυμαίνονται από 24,6 volts/μ έως και 42,7 volts/μ και προβλέπει συνοπτικές διαδικασίες αδειοδότησης χωρίς εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πληροφόρηση των πολιτών. Παράλληλα ετοιμάζεται Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εξαίρεση από την αδειοδότηση "μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών".


Ζητούμε από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και της ΚΥΑ και την έναρξη διαλόγου με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς με στόχο τη δραστική μείωση των ορίων ακτινοβολίας, τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των κεραιών από κατοικημένες περιοχές με βάση την αρχή της προφύλαξης, την υποχρεωτική προηγούμενη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από φορείς που ερευνούν τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην Υγεία (ιατρούς, βιολόγους, βιοχημικούς), την υποχρεωτική ευδιάκριτη σήμανση κάθε πηγής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τους τακτικούς ελέγχους της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από ανεξάρτητους φορείς.

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΔΩ: http://www.gopetition.com/petitions/aktinovolia-keraion.html

Το κείμενο της διαμαρτυρίας:

Διαμαρτυρία για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την ειδική διαδικασία αδειοδότησης εγκατάστασης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών

Προς τον κ. Γιάννη Ν. Ραγκούση, Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Κε Υπουργέ, 

Στις 31 Μαΐου 2011, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων στους πιθανά καρκινογόνους παράγοντες για τον άνθρωπο (Ομάδα 2Β). 

Το Ευρωκοινοβούλιο σε έκθεσή του που δημοσίευσε τον Μάιο του 2011 με τίτλο «οι πιθανοί κίνδυνοι των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και οι επιδράσεις τους στο περιβάλλον», αναγνωρίζει την επικινδυνότητα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και των άλλων πηγών ακτινοβολίας και προτείνει μεταξύ άλλων να αναθεωρηθούν τα υπάρχοντα όρια έκθεσης στην ακτινοβολία τα οποία δεν έχουν λάβει υπόψη τις μη θερμικές (και πιο επικίνδυνες) επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Προτείνει ως όρια έκθεσης στην ακτινοβολία σε εσωτερικούς χώρους τα 0,6 volts ανά μέτρο με στόχο το όριο αυτό σταδιακά να μειωθεί στο 0,2 volts ανά μέτρο. 

Το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το ελληνικό Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την «Διαδικασία αδειοδότησης εγκατάστασης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών» δεν μειώνει τα ελληνικά όρια ακτινοβολίας τα οποία κυμαίνονται από 24,6 volts ανά μέτρο έως και 42,7 volts ανά μέτρο (!) και προβλέπει διαδικασία αδειοδότησης των κεραιών με τυπικές και συνοπτικές διαδικασίες χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από επιστήμονες που μελετούν τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην υγεία και το περιβάλλον και χωρίς προηγούμενη πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών. Παράλληλα στον ιστότοπο του Υπουργείου φαίνεται ότι ετοιμάζεται Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εξαίρεση από την αδειοδότηση "μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών".

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων:

1) Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και της ΚΥΑ.

2) Έναρξη διαλόγου με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς με στόχο: 

Α. Τη δραστική μείωση των ορίων ακτινοβολίας και τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από κατοικημένες περιοχές με βάση την αρχή της προφύλαξης. 

Β) Την υποχρεωτική προηγούμενη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από φορείς που ερευνούν τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην Υγεία (ιατρούς, βιολόγους, βιοχημικούς).

Γ) Την υποχρεωτική ευδιάκριτη σήμανση κάθε πηγής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.


Την πρωτοβουλία της συγκέντρωσης υπογραφών έχει το Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων "ΟικοΚρήτη" (www.ecocrete.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου