1.7.11

Αιολικά πάρκα… όπου φυσάει ο άνεμος;


Δελτίο Τύπου της Ε.Ο.Ε


Χωρίς χωροθέτηση, σχεδιασμό και ορθή περιβαλλοντική αδειοδότηση προχωράει προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Άκρως προβληματικές κρίνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία τις διατάξεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση αιολικών πάρκων μέσα σε περιοχές προστασίας της φύσης, εθνικά πάρκα και προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς, με σχεδόν ανύπαρκτες διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης και αδειοδότησης
.

Το σχέδιο νόμου προχωρά χωρίς να λαμβάνει υπόψη της πλέον επίκαιρες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμβάνονται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας του οδηγού Αιολική Ενέργεια και Natura 2000. Στις κατευθύνσεις της η Επιτροπή τονίζει τη σημασία για στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων, με τον ορισμό περιοχών αποκλεισμού, ενώ δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Παρόλα αυτά στην Ελλάδα το σχέδιο νόμου προχωρά σε σοβαρές χωροθετικές ρυθμίσεις για τα αιολικά πάρκα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, χωρίς εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει το «άνοιγμα» 1,600,000 στρεμμάτων περιοχών προστασίας της φύσηςστην εγκατάσταση αιολικών πάρκων και τους δρόμους και υποδομές που αυτές φέρουν και με απουσία σαφών κατευθύνσεων και κριτήριων χωροθέτησης. Καταργούνται έτσι οι ελάχιστες και ελλιπείς δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που περιέχει το υφιστάμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Εξακολουθεί δε να απουσιάζει οποιοσδήποτε εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στην ενεργειακά σπάταλη χώρα 
μας.


Η σύγκρουση μεταξύ της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας και της προστασίας της φύσης μπορεί να αποφευχθεί εάν γίνει ένας ορθός στρατηγικός σχεδιασμός, πράγμα αδύνατο όπως φαίνεται για τα ελληνικά δεδομένα. Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Εuropean Εnvironment Αgency - EEA) υπολόγισε το αιολικό δυναμικό της Ευρώπης. Η μελέτη του ΕΕΑ δείχνει ότι ακόμα και εάν αποφασιστεί ο αποκλεισμός ολόκληρου του δικτύου Natura 2000 και των προστατευόμενων περιοχών της Ε.Ε. από την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, θα υπάρχει αρκετό διαθέσιμο αιολικό δυναμικό ώστε να καλυφθούν 3 έως και 7 φορές η  συνολική ενεργειακή ζήτηση για το 2020 και το 2030.


Στην ίδια λογική κινήθηκε και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και εκπόνησε σχετική μελέτη ειδικά για την Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη προσδιορισμού των ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών, η οποία είναι κανονικά ευθύνη της Πολιτείας. Η μελέτη συμφωνεί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ότι η ανεξέλεγκτη επέκταση των ανεμογεννητριών στις φυσικές ευαίσθητες περιοχές της χώρας δεν είναι απαραίτητη όπως παρουσιάζει το σχέδιο νόμου και δείχνει η «γραμμή» του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο Ξενοφώντας Κάππας τονίζει: «Πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνει χωρίς να θυσιάσουμε την βιοποικιλότητα της χώρας, η οποία είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημά μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι σοβαρός σχεδιασμός. Καλούμε όλους τους βουλευτές να ζητήσουν την θωράκιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τον αποκλεισμό περιοχών για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Ε.Ο.Ε


Σημειώσεις
  1. Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος εδώ:http://www.eea.europa.eu/publications/europes-onshore-and-offshore-wind-energy-potential
  1. Η μελέτη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας δείχνει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί από την Ελλάδα ο Ευρωπαϊκός στόχος για τις ΑΠΕ, ακόμα και με τον αποκλεισμό του 25% της ελληνικής επικράτειας, που περιέχουν τις πιο ευαίσθητες στα αιολικά πάρκα φυσικές περιοχές. Θα βρείτε παραπάνω στοιχεία καθώς και χάρτες εδώ:http://www.ornithologiki.gr/docs/politiki/ape/ypomnima_aiolika_eoef_ZIP_password.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου