5.5.11

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ


Μέλη του Δ.Σ. της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου επισκέφτηκαν τα γραφεία της ΔΑΕΑΝ και μίλησαν με τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Εμμ. Πεπόνη. Τα θέματα συζήτησης ήταν η καταστροφή των αμμοθινών του υγρότοπου του Αλμυρού από το στρώσιμο της παραλίας με μηχανικό μέσο (μπουλντόζα) και η εκδήλωση της οριοθέτησης του υγρότοπου που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαίου σε συνεργασία με την WWF.

Όσον αφορά την ισοπέδωση των αμμοθινών, τα μέλη της Οικολογικής Κίνησης τόνισαν ότι εάν επαναληφθεί τέτοια καταστροφή, η ομάδα θα αναγκαστεί να αντιδράσει με δυναμικές κινήσεις, χρησιμοποιώντας τους νόμους που ορίζουν ξεκάθαρα πλέον το καθεστώς προστασίας περιοχών όπως ο υγρότοπος του Αλμυρού.


Οι υπεύθυνες υπηρεσίες για την εν μέρει διαχείριση υγροτόπων οφείλουν να ξέρουν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προστατεύονται τέτοιες περιοχές και να γνωρίζουν και τις σχετικές νομοθεσίες που τις προστατεύουν από τέτοιες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Εάν δεν λαμβάνονται αυτά τα μέτρα, τότε έχουν πλήρη ευθύνη για τις πράξεις των υπαλλήλων τους. Σύμφωνα με τον νέο νόμο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας Υπ’Αριθ. 3937, στο Άρθρο 13 που αφοράει τις ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου αναφέρεται «Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχιακές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές.» Συνεπάγεται ότι η πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως αδίκημα.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΔΑΕΑΝ διαβεβαίωσε ότι είχαν δοθεί οδηγίες αποφυγής, ότι δεν υπήρχε καμιά πρόθεση και ότι επρόκειτο για ατυχές περιστατικό.

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε ήταν η εκδήλωση οριοθέτησης του υγρότοπου που διοργανώνει η Οικολογική Κίνηση σε συνεργασία με την WWF. Η ΔΑΕΑΝ συμφώνησε να συνδράμει με τις δυνάμεις της, αλλά και με υλικά μέσα για την προμήθεια των οποίων έχει προχωρήσει τη διαδικασία και δεσμεύτηκε να χορηγήσει ξύλινους πασσάλους (περίπου 250), σκοινί και λοιπά υλικά που χρειάζονται.

Βαθμιαία θα κλιμακώνονται δράσεις και ενέργειες για την προστασία και ανάδειξή του μοναδικού αυτού οικότοπου της περιοχής μας με στόχο την μελέτη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την μελλοντική διαχείριση του υγροτόπου. Στην σημαντική αυτή εκδήλωση θα συμμετέχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, σωματεία, φορείς και σύλλογοι, υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο Δήμος και πολίτες. 

Το Δ.Σ. της Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου