24.2.11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Α΄ Ενότητα 9.40-10.30Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα στον τομέα της ενέργειας
( Τάσος Κρομμύδας, Η/Μ, μέλος Εκτελ. Γραμμ. Οικολόγων Πράσινων, Ζωή Βροντίση, Η/Μ, μέλος Θεματικής Ομάδας Ενέργειας των Οικολόγων Πράσινων)
• Προς μια ενεργειακή επανάσταση: Οι προκλήσεις για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία
• Ελλάδα και ενέργεια: δεδομένα και προοπτικές για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο
• Περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα σε σχέση με την εξόρυξη – χρήση πηγών ενέργειας Λιγνίτη, Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου, Βιοκαυσίμων
• Ερωτήσεις από το κοινό. Παρεμβάσεις;
Β΄ Ενότητα 10.30-11.30
Εναλλακτικές λύσεις – εξοικονόμηση και Α.Π.Ε.
(Ντένια Κολοκοτσά- Eπίκουρος. Καθηγήτρια. Πολυτεχνείου. Κρήτης, Τάσος Κρομμύδας, Ζωή Βροντίση)
• Εξοικονόμηση ενέργειας-δυνατότητες και προοπτικές.
• Παραγωγή ενέργειας από ήπιες/ανανεώσιμες πηγές: αξιολόγηση των διάφορων τεχνολογιών. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα.

• Ερωτήσεις από το κοινό. Παρεμβάσεις

ΔΙAΛΕΙMΜΑ : 11.30-11.45

Γ΄ Ενότητα 11.45-12.30
Περιβάλλον – θεσμικό πλαίσιο Α.Π.Ε.
(Αίθρα Μαριά, Αναπλ. Καθηγήτρια γενικού τμήματος Πολυτεχνείου Κρήτη ς- Δικηγόρος, Σταύρος Ξηρουχάκης, ορνιθολόγος, μέλος Δ.Σ. Ελληνικής. Ορνιθολ.ογικής Εταιρείας,, Αχιλλέας Πληθάρας, υπ. εκστρατειών WWF Ελλάς* )
• To νομικό καθεστώς που διέπει την εγκατάσταση Α.Π.Ε. (με έμφαση στο ειδικό χωροταξικό των Α.Π.Ε).
• Πιθανές παρενέργειες και περιβ/κά προβλήματα από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.(γενικα) Χωροθέτηση Α.Π.Ε. και τοπικές κοινωνίες. Θετικές και αρνητικές αντιδράσεις.
• Οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα. Η άποψη της Ε.Ο.Ε.
• Ερωτήσεις και παρεμβάσεις από επαγγελματίες που ασχολούνται με τις ΑΠΕ, ομάδες πολιτών, τοπικές οικολογικές οργανώσεις κ.α.
Δ΄ Ενότητα 12.30-13.30
Το μέλλον των Α.Π.Ε. στην Κρήτη.
(Αντιόπη Γιγαντίδου-Τομεάρχης Λ.Κ.Ε.Σ.Μ./ΔΕΗ-Δνση Διαχείρισης Νήσων, Μανόλης Καραπιδάκης, Η/Μ, Επικ. Καθ. ΤΕΙ Κρήτης).
• Περιθώριο διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο σύστημα της Κρήτης. Τεχνικοί περιορισμοί και προβλήματα.
• Οι δυνατότητες των αντλησιοταμιευτήρων.
• Σχέδιο διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα ή με τα άλλα νησιά του Αιγαίου ή με την Αφρική. Επιπτώσεις στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στην Κρήτη.
• Ερωτήσεις από το κοινό. Παρεμβάσεις
Κλείσιμο της ημερίδας από το προεδρείο- Ανακοίνωση γενικών συμπερασμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου