17.1.11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΡΑΜΒΕΛΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
Στις 17 / 01 / 2010 συνήλθε σε ανοικτή συνεδρίαση το Δ.Σ. της Οικολογικής Κίνησης με κύριο θέμα τη Διαχείριση Απορριμμάτων στην περιοχή και τις τελευταίες εξελίξεις.
Παραβρέθηκε, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. ο Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για τα απορρίμματα και το πράσινο κ. Νίκος Αφορδακός και έγινε εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στο καλό κλίμα που επικράτησε.
Ο κ. Αφορδακός εξέφρασε τις ανησυχίες του για την τωρινή διαχείριση των απορριμμάτων και διαπιστώθηκε από κοινού η ανάγκη ριζικής αλλαγής του συστήματος και της νοοτροπίας όλων των εμπλεκομένων, δημοτικών αρχόντων, των υπαλλήλων και των κατοίκων.
Με τη σειρά τους το Δ.Σ  και παρευρισκόμενα μέλη της Οικολογικής Κίνησης, επέδωσαν στον Αντιδήμαρχο έντυπο υλικό με όλες τις προτάσεις, ανακοινώσεις, παρεμβάσεις και εμπειρία από άλλα μέρη. Με βασικό άξονα τις 10 προτάσεις των Οικολογικών Οργανώσεων Κρήτης επεσήμαναν ιδιαίτερα :
-          Τη μείωση της μάζας των απορριμμάτων και τη διαλογή στην πηγή, υιοθετώντας μεθόδους ανακύκλωσης και κομποστοποίησης σε συνδυασμό με την δημιουργία ΧΥΤΥ (χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων)
-          Διοργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης
-          Τη σωστή ενημέρωση για τις περιοχές όπου γίνεται η συγκέντρωση για ανακύκλωση οικιακών/βιομηχανικών κλπ απορριμμάτων
-          Το Δημόσιο οικονομικό όφελος από την εκμετάλλευση των ανακυκλώσιμων υλικών που θα μειώσει το κόστος διαχείρισης με πιθανό θετικό αποτέλεσμα
-          Την εκπόνηση, οργάνωση, εφαρμογή και εποπτεία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς για την αποτελεσματική λειτουργία του κυκλώματος.
 Συμφωνήθηκε ομόφωνα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/1/2011 με θέμα την διαχείριση απορριμμάτων της Ιεράπετρας θα πρέπει να εκφραστεί η ανάγκη οικολογικού ανασχεδιασμού στρατηγικής διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο Κρήτης ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.
 Λόγω του όγκου των θεμάτων, το Δ.Σ. θα συνεδριάσει ξανά την Δευτέρα 24/01/2011 στο Chez George (πάνω από την Λίμνη) στις 19:30 με κεντρικό θέμα τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων εργασίας και τον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., όπως πάντα σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Γ.Σ. γίνονται με ανοικτή συμμετοχή για τα μέλη και τους φίλους της Κίνησης.

Το Δ.Σ Οικολογικής Κίνησης Μιραμβέλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου